preloader__image

Poziv za medije i građane na događaj "Šetnja pasa"

Šetnja pasa i registracije vlasničkih pasa u pokretnoj ambulanti JP Veterinarske stanice Tuzla

U subotu, 9. maja 2015. godine u 10.00 sati na Sonom trgu u Tuzli organizuje se „Šetnja pasa“ u okviru koje će se vršiti  jedinstvena registracija vlasničkih pasa  u pokretnoj ambulanti  JP Veterinarska stanica Tuzla.

Građani se pozivaju da sa svojim ljubimcima dođu na zajedničku „Šetnju pasa“, gdje će imati priliku da direktno, u pokretnoj ambulanti JP Veterinarske stanice Tuzla, registruju i mikročipuju svoje pse  po subvencioniranoj cijeni od 20 KM, a koja uključuje  cijeli paket stručnih veterinarskih usluga koje propisuje Zakon, a koje  uključuju: upis u jedinstveni Registar pasa Grada Tuzle;  izdavanje pasoša/putovnice; mikročipovanje; antirabičnu vakcinu i antiparazitni tretman.

U okviru „Šetnje pasa“, vlasnici pasa, ali i drugi građani Tuzle, će imati priliku da se međusobno druže i dobiju stručne savjete o ispravnom zdravstvenom tretmanu svojih ljubimaca od strane stručnog osoblja JP Veterinarska stanica Tuzla.  Dodatno, UG Nirina, će, sa svojim vrijednim  volonterima koji se brinu o napuštenim psima u tuzlanskom skloništu za životinje,  dijeliti informatvine letke o mogućnostima udomljavanja pasa i uključivanja u njihov rad.

Takođe, Fondacija tuzlanske zajednice i drugi članovi Radne grupe koja je izradila Program kontrole populacije pasa u Gradu Tuzla, će građanima Tuzle dijeliti edukativne letke  sa informacijama o odgovornostima svih aktera u lokalnoj zajednici kada je u pitanju briga o psima (odgovronoti lokalnih i viših nivoa vlasti, zakonskim obavezama registracije i čipovanja, odgovornom vlasništvu nad psima, mogućnostima udmoljavanja napuštenih pasa, itd.).

Snimanje izjava za elektronske medije je predviđeno u 10.45 sati.
Medijima će se obratiti:
Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle
Prof. dr. Jasmin Ferizbegović, direktor JP Veterinarska stanica Tuzla
Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice

Kontakt osoba za dodatne informacije: Bedrana Kaletović  061/ 859 411
Saradnica za komunikacije i odnose sa javnostima
Fondacija tuzlanske zajednice