preloader__image

Poziv za podršku idejama - Omladinska banka produžen do 09.06.

PROGRAM PODRŠKE MLADIMA
OMLADINSKA BANKA
Poziv za podršku idejama

OMLADINSKA BANKA jeste  program podrške idejama i inicijativama mladih koji na poseban način uključuje mlade u život zajednice, te ih motiviše na učešće u pozitivnim promjenama unutar iste. Poziv  za prijem aplikacija u I aplikacionom krugu produžen je do 09.06.2015. godine.

CILJEVI
-    Osnaživanje kapaciteta mladih u svim sferama njihovog djelovanja
-    Osnaživanje mladih na samostalno donošenje odluka i djelovanje u lokalnoj zajednici

PODRUČJE DJELOVANJA
Program Omladinske banke Fondacija tuzlanske zajednice sprovodi na području općina Živinice, Lukavac, Srebrenik, Kalesija i na području Grada Tuzla.

ŠTA PODRŽAVAMO?
•    Inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno unapređuju uslovi življenja u lokalnoj zajednici.
•    Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do 1 godinu
•    Projekti  promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su  na volonterskom angažmanu aplikanata
•    Donacije se izdaju u vrijednosti od 100-1000 KM (više u kriterijima)

KO MOŽE APLICIRATI?
-    Mladi od 15-30 godina
-    Registrovana udruženja mladih sa područja općina Lukavac, Živinice, Kalesija i Srebrenik i Grada Tuzla
-    Neformalne grupe mladih koje djeluju na području općina Lukavac, Živinice, Kalesija i Srebrenik i Grad Tuzla

KO DONOSI ODLUKE?
Odluku podršci projektima donose nezavisne komisije mladih ljudi (Odbori omladinskih banaka) imenovane od strane Upravnog odbora FTZ-a. Za svaku općinu imenovana je zasebna komisija koja će odlučivati o projektima mladih iz te općine.

ROK ZA PRIJAVU
•    Poziv  za prijem aplikacija u I aplikacionom krugu otvoren je do 31. maja 2015. godine.

KAKO APLICIRATI?
Prilikom apliciranja potrebno je dostaviti projektni prijedlog u standardnoj aplikacionoj formi FTZ-a. koju možete preuzeti na dnu teksta. U koliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju aplikacje možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 362-832.

Potpisanu i ovjerenu dokumentaciju treba dostaviti poštom ili lično u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na adresu:  Pozorišna 13, 75000-Tuzla, i u elektronskoj formi na e-mail:

obt@fondacijatz.org za projekte sa područja grada Tuzla,
obl@fondacijatz.org za projekte sa područja općine Lukavac,
obs@fondacijatz.org za projekte sa područja općine Srebrenik,
obz@fondacijatz.org  za projekte sa područja općine Živinice,
obk@fondacijatz.org za projekte sa područja općine Kalesija.

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, aplikaciju, upute i kriterije OVDJE.