preloader__image

Realizovan I trening „Organiziranje zajednice“

U okviru projekta „Podsticanje građanskog učešća, društvene odgovornosti i razvoja zajednice u Tuzlanskom kantonu“ sa kojim Fondacija tuzlanske zajednice od ove godine širi svoje područje djelovanja na cijeli Tuzlanski kanton, 04. i 05. jula 2020. održan je dvodnevni trening na temu „Organiziranje zajednice“.

Cilj treninga jeste upoznati lidere u civilnom sektoru, predstavnike savjeta mjesnih zajednica i građanske aktiviste sa modelima organiziranja zajednice kako bi stečena iskustva i znanja primijenili u radu svojih udruženja i u svojim mikro zajednicama. Posebna pažnja je posvećena modelu ˝Abeceda organiziranja˝ koji je Fondacija tuzlanske zajednice razvila tokom godina i koji danas provodi Mreža aktivnih zajednica u radu sa svojim članicama.

˝Trening na ovu temu je od izuzetnog značaja za sve nas koji djelujemo u savjetima mjesnih zajednica ali i u organizacijama civilnog društva. Bilo bi dobro da se treninzi organizuju češće tako da veći broj ljudi može steći znanja i iskustva iz ove oblasti kako i na koji način da sarađuju i učine svoju zajednicu boljom jer činjenica je da su mnoge zajednice pasivne i angažman za promjene leži isključivo u entuzijazmu pojedinaca˝-komentar je jedog od učesnika treniga.

Trening su vodile Vedrana Dautović i Anita Šimić. Treningu su prisustvovali aktivni pojedinci, predstavnici mjesnih zajednica i organizacija civilnog društva sa prostora Tuzlanskog kantona, a zbog velikog interesovanja i poštivanja preventivnih mjera i preporuka o ograničenom broju učesnika Fondacija tuzlanske zajednice je odlučila da organizira još jedan dvodnevni trening na ovu temu, 25. i 26. jula 2020. godine.