preloader__image

Rezultati podrške iz Fonda za poduzetništvo - Kiseljak

U skladu sa kriterijima  Javnog poziva za podršku  razvoju prihodovnih aktivnosti domaćinstva i podršku start-up poduzetnicima sa područja MZ Kiseljak, Grad Tuzla,  objavljen 29.04.2021. (br. Javnog poziva: 4 – FP -2/2021; protokol br: 153/21), te preporuke komisije i projektnog tima, direktorica Fondacije tuzlanske zajednice donosi odluku o podršci za:

- 1 grant za otpočinjanje  samostalnog obrta - preduzeća i zapošljavanje u iznosu od 5.000,00 KM

- 13 prihodovnih aktivnosti domaćinstva, za šta je izdvojeno ukupno 11.480,00 KM.

Podrška se realizuje u okviru projekta „Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unaprijedjenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma", koji se provodi  uz partnersku saradnju Freudenberg fondacijom i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ). U periodu od maja do juna 2021. godine realizovana je edukacija iz oblasti poduzetništva za punoljetne građane sa područja MZ Kiseljak, Grad Tuzla u okviru koje je otvoren konkurs za podršku najboljim biznis idejama polaznika. Na adresu Fondacije pristiglo je 26 zahtjeva za podršku (1 za podršku za otpočinjanje i unaprijeđenje samostalnog obrta-preduzeća i 25 zahtjeva za podršku prihodovnim aktivnostima domaćinstva. 

Na osnovu kriterija javnog poziva, a u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima odobrena je podrška za jednu biznis ideju, i to:

Ime i prezime Naziv biznis ideje Djelatnost Osvojeni bodovi za biznis plan Iznos granta/ KM
Ajdin Beganović „Dino's barbershop“ Brijačnica-frizerski salon 79,93 5.000,00

 

Podrška prihodovnim aktivnostima domaćinstva odobrena je za:

Red.br Ime (ime oca) i prezime Namjena podrške Odobreni iznos/KM
1 Jelena (Ljuba) Jagić za nabavku suprasne svinje do 700,00 KM i 300,00 KM za stočnu hranu. do 1.000,00
2 Azra (Mirzet) Jokić za nabavku oteljene krave do 2.000,00
3 Vesna (Ivan) Marjanović za nabavku plastenika plastične konstrukcije površine 50m2 sa sistemom za navodnjavanje. do 700
4 Šeherzada (Rifet) Mujić za nabavku najmanje 100 komada  jednodnevnih pilića u dva turnusa i hrane za piliće.   do 500
5 Samira (Himzo) Tahirović za nabavku 3 praseta do 450,00 KM i nabavku hrane za prasiće u vrijednosti do 350,00 KM do 800
6 Rabija (Bajramuša) Hasanović za nabavku najmanje 3 praseta 450,00 KM i hrana 350,00 KM do 800
7 Emina (Ibrahim) Halilčević za nabavku plastenika plastične konstrukcije površine 50m2 sa sistemom za navodnjavanje. do 700
8 Dragica (Mujo) Mujić za nabavku najmanje tri praseta. do 450
9 Senada (Salko) Muratović za nabavku najmanje 3 praseta 450,00 KM  i hrana 350,00 KM do 800
10 Snježana (Božo) Bisić za nabavku koncentrata za mliječne krave. do 400
11 Jasmina (Halil) Kadić za nabavku plastenika plastične konstrukcije površine 50m2 sa sistemom za navodnjavanje. do 1930
12 Mirela (Rifat) Šečić za nabavku minimalno dvije ovce do 600
13 Arifa (Nuraga) Bajrić  za nabavku najmanje 3 praseta 450,00 KM  i hrana 350,00 KM do 800
UKUPNO:  11.480,00

 

Podrška nije odobrena za sljedeće zahtjeve:

Red.br

Ime i prezime

Zahtjev za podršku-namjena

Traženi iznos u KM

1

Elvira (Ekrem) Kavgić

Uzgoj pilića

1.452,00

2

Bahira (Meša) Mujić

Uzgoj pilića

1.600,00

3

Aida (Alija) Ganić

Uzgoju ovaca

2.000,00

4

Silvana (Himzo) Mršić

Uzgoj ovaca

1.800,00

5

Hanija (Began) Mujić

Uzgoj svinja

1.952,00

6

Merima (Muhamed) Mujezinović

Uzgoj ovaca

600,00

7

Sabira (Mustafa) Mustafić

Uzgoj pilića

1.260,00

8

Nermina (Senad) Ramić

Uzgoj pilića

1.452,00

9

Hana (Alija) Mujić

Uzgoj pilića

1.260,00

10

Dženita (Minur) Aljić

Pravljenje i prodaja torti i kolača

1.838,00

11

Dalmira (Osmana) Mustafić

Manikir 

1.995,00

12

Sanela (Esad) Džebo

Uzgoj svinja

1999,00

 

Kandidati koji nisu dobili podršku biće pismeno obavješteni o razlozima odbijanja podrške.

Fondacija tuzlanske zajednice će sa dobitnicima sredstava potpisati Ugovor u kojem će biti definisani uslovi i način realizacije dodjeljenog granta/donacije. Osim finansijske podrške, Fondacija će svim podržanim kandidatima obezbijediti mentorsku podršku i praćenje u realizaciji dodijeljenog granta/donacije u narednom periodu.

Potpisivanje ugovora za podršku prihodovnim aktivnostima održaće se u četvrtak u 10:00 sati u Društvenom centru Kiseljak.