Javnog poziva za podršku  razvoju prihodovnih aktivnosti domaćinstva i podršku start-up poduzetnicima sa područja MZ Kiseljak, Grad Tuzla Tuzla,  objavljen 19.04.2022. (br. Javnog poziva:  3 – FP – 1/2022; protokol br: 162/22), te mišljenja projektnog tima (Zapisnik o dodjeli finansijskih sredstava za podršku razvoju prihodovnih aktivnosti domaćinstva i podršku start-up poduzetnicima  sa područja MZ Kiseljak, Grad Tuzla), direktorica Fondacije donosi odluku o podršci za: 

- 1 grant za otpočinjanje  samostalnog obrta - preduzeća i zapošljavanje u iznosu od 3.000,00 KM

- 11 prihodovnih aktivnosti domaćinstva, za šta je izdvojeno ukupno 14.120,00 KM.

Podrška se realizuje u okviru projekta „Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unaprijedjenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma", koji se provodi  uz partnersku saradnju Freudenberg fondacijom i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ). U periodu od maja do juna 2022. godine realizovana je edukacija iz oblasti poduzetništva za punoljetne građane sa područja MZ Kiseljak, Grad Tuzla u okviru koje je otvoren konkurs za podršku najboljim biznis idejama polaznika. Na adresu Fondacije pristiglo je 26 zahtjeva za podršku (1 za podršku za otpočinjanje i unaprijeđenje samostalnog obrta-preduzeća, 23 zahtjeva za pokretanje ili unapređenje prihodovnih aktivnosti, 2 zahtjeva za pomoć sakupljačima sekundarnih sirovina).

Na osnovu kriterija javnog poziva, a u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima odobrena je podrška za jednu biznis ideju, i to:

Ime i prezime

Nazi biznis ideje

Djelatnost

Iznos granta/KM

Nermin Mujić

Pijačna prodaja

Trgovac pojedinac

3000,00

 

Podrška prihodovnim aktivnostima domaćinstva odobrena je za:

Red.br 

Ime (ime jednog roditelja) i prezime

Namjena podrške

Odobreni iznos/KM

Šahzija (Hašim) Mehmedinović

Nabavka plastenika veličine 30m²

1.420,00

Fadila (Ibro) Demirović

Nabavka plastenika veličine 30m²

1.420,00

Džemila (Husein) Mehmedinović

Nabavka plastenika veličine 30m²

1.420,00

Emina (Asim) Muminović

Nabavka plastenika veličine 30m²

1.420,00

Rasema (Ragib) Ibrahimović

Nabavka plastenika veličine 30m²

1.420,00

Silvana (Himzo) Mršić

Nabavka plastenika veličine 30m²

1.420,00

Amela (Alija) Lević

Nabavka jedne suprasne svinje

1.300,00

Dragana (Anto) Božić

Nabavka jedne suprasne svinje

1.300,00

Sanela (Esad) Džebo

Nabavka jedne suprasne svinje

1.300,00

10 

Ibrahim (Ohran) Ramić

Alat za obavljanje aktivnosti sakupljanja sekundarnih sirovina

900,00

11 

Šaban (Hanifa) Đuzić

Nabavka dvije koze

800,00

12 

Nermin (Hilmo) Mujić

Registracija djelatnosti - trgovac pojedinac

3.000,00

UKUPNO:                                                                                                                                      14.120,00KM

 

Podrška nije odobrena za sljedeće zahtjeve:

 

 Red.br 

Ime i prezime 

Zahtjev za podršku-namjena

Traženi iznos u KM

1

Vesna Marjanović

Stočarstvo, muzna krava

3.500,00

Zuhdija Aljić

Stočarstvo, ovčartsvo

2.000,00

Zineta Zonić

Stočarstvo, ovčarstvo

2.000,00

Sabina Muratović

Stočarstvo, ovčarstvo

2.000,00

Fahrija Mujezinović

Stočarstvo, ovčarstvo

2.000,00

Refija Lovrić

Stočarstvo, tov junadi

3.500,00

Vahid Mehmedinović

Stočarstvo, nabavka junice

1.500,00

Sebina Aljić

Plastenička proizvodnja jagoda

700,00

Sabaeta Zonić

Plastenička proizvodnja

2.220,00

10 

Ljubica Galušić

Plastenička proizvodnja

1.590,00

11 

Muradija Mehmedinović

Plastenička proizvodnja

2.220,00

12 

Senija Kamberović

Plastenička proizvodnja

2.220,00

13

Šećo Merdanović

Svinjogojstvo

1.300,00

14

Mirza Kadić

Pomoć sakupljačima sekundarnih sirovina

1.857,50

 

Kandidati koji nisu dobili podršku biće pismeno obavješteni o razlozima odbijanja podrške.

Fondacija tuzlanske zajednice će sa dobitnicima sredstava potpisati Ugovor u kojem će biti definisani uslovi i način realizacije dodjeljenog granta/donacije. Potpisivanje ugovora za podršku prihodovnim aktivnostima održaće se u narednom periodu, o čemu će dobitnici sredstava biti naknadno obaviješteni.

Osim finansijske podrške, Fondacija će svim podržanim kandidatima obezbijediti mentorsku podršku i praćenje u realizaciji dodijeljenog granta/donacije u narednom periodu.