U okviru projekta "Naša zajednica je naša odgovornost", kojeg Fondacija tuzlanske zajednice provodi u partnerstvu sa USAID-om kroz program "Snaga lokalnog", 18. maja 2023. godine objavljen je Javni poziv organizacijama civilnog društva (OCD) i neformalnim grupama građana (NGG) s područja BiH da se prijave za partnersku saradnju i učešće u realizaciji promotivne kampanje i organizaciji događaja usmjerenih na povećanje vidljivosti filantropije u BiH u 2023. godine (protokol br. KP-I-211/23) na koji je do roka predviđenog za prijem aplikacija na adresu Fondacije tuzlanske zajednice pristiglo ukupno 11 aplikacija. 

Na osnovu člana 33. stav 2. Statuta Fondacije tuzlanske zajednice, Javnog poziva, te Zapisnika o ocjeni komisije od 30.06.2023. godine, direktorica Fondacije tuzlanske zajednice je donijela odluku o dodjeli finansijske podrške za pet (5) organizacija koje će podržati sa ukupno 46.830 KM.  

Odlukom je odobrena podrška za sljedećih pet organizacija (Rezimei podržanih projekata se nalaze OVDJE): 

R.br 

Organizacija  

Naziv kampanje 

Br. bodova 

Iznos podrške bez PDV-a 

1. 

Fondacija Muharem Berbić   

Ime i lik Muharema Berbića  

89,2  

10.000,00 KM  

2 . 

Udruženje „Volonteri i prijatelji konjičke regije Konjic“ (VIPK)  

Promocija filantropije u Konjicu  

87,2  

10.000,00 KM  

3  .

Neformalna grupa “Lokalna fondacija Bijeljina”  

Festival Dani filantropije  

86  

8.600,00 KM  

4  .

Centar za edukaciju mladih Travnik   

Zajedno za sretnije djetinjstvo  

85,2  

10.000,00 KM  

5  .

Neformalna grupa „Lokalna fondacija  Kapetan“ Sarajevo  

Otvorene biblioteke u Sarajevu – knjiga za sve  

73,6  

8.230,00 KM  

   

UKUPNO 

   

   

46.830,00 KM 

 

Izabrane organizacije će u okviru partnerske saradnje sa Fondacijom tuzlanske zajednice osim finansijske dobiti i mentorsku podršku i PR savjetovanje kako bi kroz kampanju zajedno promovisali filantropiju u BiH i organizovali događaje kojim će skrenuti pažnju na važnost filantropskog djelovanja za civilno društvo u BiH.    

Fondacija tuzlanske zajednice će sa podržanim organizacijama potpisati ugovor o dodjeli granta u kojem će se definisati način saradnje, utrošaka novčanih sredstava i uslovi transparentnog i odgovornog upravljanja dodijeljenim sredstvima. O tačnom datumu potpisivanja ugovora aplikanti će biti blagovremeno upoznati. 

Podrška nije odobrena za šest projekata koji nisu ispunili uslove i kriterije iz poziva. 

R.br  

Organizacija   

Naziv projekta  

Broj bodova  

1.  

Centar za razvoj neformalnog obrazovanja (CRNO)  

Daruj – Otkrij snagu zajedničkog davanja  

68,40  

2.  

Udruženje „Sretna žena“ Banovići  

Dobro se dobrim vraća  

68,00  

3.  

Udruženje „Partnerstvo do javnog zdravlja“ Sarajevo  

Filantropija za sretno starenje  

67,20  

4.  

Udruženje mladih Forte Tešanj  

Volonterizam je IN budi i ti  

62,80  

5.  

Udruženje Fenix Sanski Most  

 

0,00  

6.  

Atletski klub AK Alfa Banja Luka   

Ideš li rode?  

0,00 

 

Aplikanti koji nisu podržani u narednim danima će dobiti pismeni odgovor uz objašnjenje razloga zbog kojih njihovi projekti nisu podržani. Prigovor na rezultate aplikanti imaju pravo podnijeti u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice.