preloader__image

Rješenje problema osoba treće životne dobi zahtijeva međusektoralni pristup

Na sastanku održanom sa ministrom zdravstva u Vladi TK, Božom Jurićem i njegovim saradnicima govorili smo o uticaju pandemije Covid 19 na osobe treće životne dobi, sa područja Tuzlanskog kantona, kao i stvaranju međusektorske saradnje javnog i civilnog sektora u stvaranju boljih uslova življenja starijih osoba na području TK, što utiče i na produžavanje njihovog životnog vijeka.

UN-ova rezolucija o proglašenju “Dekade zdravog starenja 2021-2030” je prilika i povod za zajedničko djelovanje u pravcu stvaranja boljih uslova življenja osoba treće životne dobi, ali i kvalitetnije zdravstvene zaštite. Međusektorska saradnja je predluslov da se problematika starijih ljudi sa područja TK aktuelizira, ta da se sistemski rješavanju prioritetna pitanja.

Ministar zdravstva TK je istakao da je neophodno raditi na promociji aktivnosti Mreže aktivnog starenja TK, kao i aktivnosti u okviru “Dekade zdravog starenja 2021-2030” te se složio sa predstavnicima Fondacije tuzlanske zajednice, Mreže aktivnog starenja TK i Zavoda za javno zdravstvo TK da u perspektivi treba raditi na osnivanju Centara za zdravo i aktivno starenje na području Tuzlanskog kantona.

Tome će prethoditi sastanak sa premijerom TK, kao i ministrima relevantnih ministarstava u Vladi TK koji su obuhvaćeni problematikom starijih osoba.

Sastanak je realiziran kao projektna aktivnost Fondacije tuzlanske zajednice u okviru projekta “Borba protiv pandemije Covid 19 kroz filantropiju i solidarnost”, čiji cilj je osnaživanje organizacija civilnog društva koje rade sa najugroženijim kategorijama u vrijeme pandemije Covid 19 – mladima, osobama treće životne dobi i ženama. Projekat je podržan od Balkan Trust for Democracy, projekta German Marshall Fonda i USAID-a, kao i Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.