preloader__image

Stvaranje preduslova za primjenu naprednih praksi

Predstavnici FTZ i partnerskih organizacija u studijskoj posjeti Švedskoj

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa partnerima iz Švedske, Vasteras Folkhogskola (Narodna škola Vasteraz) uz podršku International Olof Palme Centra organizovala studijsku posjetu Švedskoj (Vasteraz) u periodu od 08. do 12. maja 2022. godine. Učesnici studijske posjete bili su  predstavnici Fondacije tuzlanske zajednice, Sabina Sinanović Ćatibušić i Edin Suljagić, te predstavnici partnerskih institucija, Mirela Uljić, šefica Službe za komunalne poslove, izgradnju i  pitanja mjesnih zajednica u Gradu Tuzla i Edin Dizdarević rukovodilac službe tehničkih poslova u JKP Komunalac.

Posjeta je bila prilika da se razgovara i o procesu tranzicijske pravde, odnosno o društvenim promjenama i posljedicama na određene kategorije stanovništva.  Učesnici su stekli uvid u uspješne primjere iz prakse usmjerene na zaštitu i očuvanje okoliša kroz pametno upravljanje otpadom te korištenje sekundarnih sirovina za efikasno pružanje različitih komunalnih usluga kroz organizovan sistem. 

Budući da rad Fondacije i mnogobrojnih partnera na Kiseljaku na sveobuhvatan i sistematičan način tretira vrlo kompleksne probleme, s posebnim fokusom na zaštitu okoline i unaprijeđenje ekologije na mikronivou, tokom studijske posjete organizovani su brojni sastanci i terenske posjete, kako bi se određene pozitivne prakse postepeno prenijele i u naše zajednice.

Susret sa  Carin Lindman, vijećnicom Gradskog vijeća Vesteras, bio je prilika da se razgovara o obnovljivim izvorima energije, budući da je Lindman ujedno i predsjednica toplane koja kao izvor energije koristi otpad, a čiji kapaciteti energije pokrivaju grijanje 97% objekata u distriktu. Nakon toga učesnici su posjetili jedno od naselja u ovoj regiji i vidjeli kako odlaganje otpada funkcioniše za građane, te kako se odlaže organski, ambalažni i kruti otpad.

Posjeta Folhogskoli, s druge strane, organizovana kako bi se kroz razgovar sa nastavnicima i učenicima o radu škole, njenim specifičnostima i doprinosima razvoju demokratkog društva, te sastanak sa Bengt Jonssonom, predstavnikom Švedskog društva za zaštitu prirode, omogućio kompletan uvid u načine uključenja građana u funkcioniranje sistema na lokalnom nivou, regionalnom i nacionalnom nivou. O ekološkim izazovima švedskog društva i njihovom uticaju na globalni nivo, samo su neke od tema o kojima se razgovaralo, a tokom posjete gradskoj deponiji Vafab Miljo predstavio je njen rad i postrojenja za proizvodnju biogasa iz organskog otpada.

Studijska posjeta nastavljena je sastankom sa Olof Bergold, strategom za zaštitu okoliša u Gradu Vesteras, čiji je glavni zadatak osigurati da usvojene politike i propusti iz oblasti zaštite okoliša budu primjenjeni u svim segmentima društva.

Posjeta društvenom centru Vaxhuset i organizaciji za neformalno obrazovanje ABF bila je prilika da se razmijene iskustva o radu i modelu centara kao generatora znanja u zajednicama.

Više o tome kako rad u bolasti zaštite životne sredine izgleda u Švedskoj na općinskom nivou, pročitajte OVDJE, u tekstu Fredrika Stockhausa.