preloader__image

UPUTE ZA PREUZIMANJE I DIJELJENJE SADRŽAJA SA WEB STRANICE FTZ

Dozvoljeno je direktno dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama pomoću opcije ˝share˝.

Prilikom preuzimanja i objavljivanja sadržaja sa ove web stranice na drugim web stranicama obavezno je pridržavati se sljedećeg:  

  • Navesti izvor: Fondacija tuzlanske zajednice
  • Sadržaj i naslov: sadržaj i naslov teksta dozvoljeno je preuzeti isključivo u originalnoj formi kako je objavljeno na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Ažuriranja i promjene sadržaja teksta i naslova, kao i preuzimanje dijela teksta nije dozvoljeno bez saglasnosti Fondacije tuzlanske zajednice.  
  • Fotografije: dozvoljeno je objaviti samo fotografije koje su objavljene uz sadržaj teksta. Navedene fotografije je dozvoljeno objaviti samo u originalnom formatu. Nije dozvoljena bilo kakva promjena na fotografijama što podrazumjeva i zabranu ˝kropanja˝i ˝zoomiranja˝fotografija.  Na fotografijama je obavezno navesti izvor: Fondacija tuzlanske zajednice

Ukoliko, prilikom preuzimanja sadržaja sa web stranice Fondacije tuzlanske zajednice imate potrebu za ažuriranjem i promjenom originalnog teksta budite slobodni kontaktirati nas za autorizaciju na info@fondacijatz.org  

Fondacija tuzlanske zajednice polaže autorska prava na sve sadržaje objavljene na web stranici. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.