preloader__image

Udruživanje mladih ljudi s ciljem njihovog osnaživanja i pripremanja za preuzimanje uloge nosilaca budućih društvenih promjena jedan je od osnovnih ciljeva Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice. Upravo zbog ovoga je organizovan i ovogodišnji trodnevni omladinski kamp, koji je proteklog vikenda održan u predivnom ambijentu na Boračkom jezeru. Osim što je ovo bila odlična prilika za druženje, ali i bolje upoznavanje svih članova omladinskih odbora, mladi su tokom trodnevnog boravka u prirodi učili i o aktivizmu, o filantropiji, pisanju projekata i pravima mladih. 

Jedan od učesnika je bio i Elmir Mešić iz Kalesije, član odbora Regije istok, koji je kazao kako je iskustvo sa trodnevnog kampa nešto što će zauvijek nositi u sebi, bilo zbog prijateljstava koje je stekao, bilo zbog vještina koje je usavršio. 

"Fokus radionica je stavljen na timski rad, komunikaciju i diskusiju. Najbolji dio radnih sati bio je onaj gdje je učesnicima kampa kroz filmove bila prikazana realnost svijeta u kojem živimo, što je u nama pobudilo svijest o važnosti napretka samih nas i zajednica u kojima živimo", kazao je Elmir Mešić, član odbora Regije Istok.

Mladi su prepoznali važnost aktivizma kao ključnog faktora u oblikovanju budućnosti, te su naučili kako njihovi glasovi mogu biti snažan alat za mijenjanje društva nabolje. Mladi su naučili i da napisati projekat nije samo tehnička vještina, već i sredstvo za konkretno rješavanje problema u zajednici. Ova vještina omogućava mladima da kanališu svoju energiju i kreativnost prema ciljevima koji imaju dugotrajni društveni uticaj. 

"Obrađivali smo teme filantropije, aktivizma, poduzetništva i prava mladih, a drugog dana smo se posebno fokusirali na projektne aktivnosti, te smo radili na pisanju konkretnih projekata za svoje zajednice gdje su mladi izabrali projekte kojim će napraviti promjene za koje smatraju da su bitne u njihovim zajednicama", kazala je Ajla Kunosić, asistentica u odboru Regija Zapad OB-a. 

Filantropija, kao koncept kontinuiranog davanja i podrške za sistemsko rješavanje problema, također je bila ključna tema kampa. Mladi su shvatili da filantropsko davanje nije rezervirano samo za starije generacije, već da je to i način da mladi doprinesu zajednici na sistemski način. Kroz radionice i interaktivne sesije, mladi su razumjeli važnost svog doprinosa, bez obzira na njegovu veličinu, te su se osjećali osnaženo da budu aktivni članovi društva. 

Omladinski Kamp nije samo pružio priliku za učenje i razmjenu iskustava, već je i stvorio vezu među mladima koji dijele istu strast za promjenama. Ovaj kamp je samo početak, a mladi su sada spremni da koriste svoje znanje i vještine kako bi se aktivno angažirali i stvorili pozitivne promjene. Njihova energija, entuzijazam i želja da doprinesu boljoj budućnosti inspiriše sve nas da im budemo bezuslovna podrška.