preloader__image

Velika potreba za postojanjem i radom Centara za zdravo i aktivno starenje u TK

Centri u Istočnoj Ilidži i Sarajevu su druga kuća osobama treće životne dobi

Delegacija iz TK, predvođena predstavnicima Fondacije tuzlanske zajednice upriličila je studijsku posjetu Centrima za zdravo i aktivno starenje u Istočnoj Ilidži i Sarajevu. Bila je to prilika za razmjenu informacija o načinu osnivanja, ali i programu rada i načinu funkcionisanja jednog Centra, te kriterijima koje mora zadovoljavati prostor, kao i osoblje Centra. Domaćini iz pomenutih centara govorili su i o aktivnostima koje se provode u Centrima, s ciljem unaprjeđenja zdravstvenog stanja korisnika, ali i druženja, socijalizacije, sprovođenja sportskih aktivnosti, radno-okupacione terapije itd. Odabrani centri okupljaju osobe treće životne dobi koje korisno i na najbolji način koriste svoje slobodno vrijeme družeći se sa prijateljima i komšijama, usvajajući nova znanja i vještine, putujući i radeći na zajedničkim projektima.

“Danas smo saznali koje konkretne korake trebamo poduzeti u narednom periodu kako bismo u dogledno vrijeme i u našem kantonu mogli osnovati jedan ovakav Centar za aktivno starenje. Potreba za tim je ogromna, jer tu ljudi treće životne dobi mogu da se druže, učestvuju u radionicama, rade na svom mentalnom zdravlju, budu aktivni. To bi bila naša `druga kuća`, odnosno mjesto koje će okupljati i nuditi razne sadržaje ovoj kategoriji stanovništva”, kaže Amela Fočić, predsjednica Mreže aktivnog starenja TK.

Mahir Selmanović, predsjednik Udruženja “Centar za promociju i unaprjeđenje zdravlja Generacija” je rekao da je Općina Centar Sarajevo i lokalna zajednica spoznala vrijednost i značaj Centra, šta on znači za zdravo starenje, za osobe treće životne dobi, kulturu i razvoj zajednice uopšte. Kvalitetan i predan rad je ono što ih izdvaja od drugih, imaju veliki broj članova kojima nastoje stvoriti mogućnosti za stvaranje boljih uslova življenja, zdraviji život i duži životni vijek. Sretan je što je Centar prepoznat i predstavljen kao primjer dobre prakse.

Uz predstavnike Fondacije tuzlanske zajednice, pomenute Centre posjetili su predstavnici Mreže aktivnog starenja TK, Centra za socijalni rad Tuzla, Crvenog križa TK, Crvenog križa Tuzla, Zavoda za javno zdravstvo TK, te JU “Dom penzionera” Tuzla. Posjeta je relalizirana kao jedna od značajnijih aktivnosti u okviru projekta “Borba protiv pandemije Covid 19 kroz filantropiju i solidarnost”, koji je podržan od Balkan Trust for Democracy, projekta German Marshall Fonda i USAID-a.