preloader__image

Prilike za neformalno obrazovanje u Društvenom centru Kiseljak

Društveni centar Kiseljak, postaje značajno mjesto prilika za neformalno učenje u ovoj maloj zajednici. U protekle dvije godine građani su imali priliku pohađati  edukacije iz oblasti  ekologije, poduzetništva, stranih jezika, komunikacijskih vještina i drugih tema. Više od stotinu građana prošlo je kroz različite radionice i kratke edukacije, ali raduje činjeninca da raste interes građana za  višemjesečne edukacije. Tako je od novembra prošle godine u ovakve programe uključeno oko trideset osoba.

Kako bi potpomogli proces građanskog organizovanja i uključili građane u u rješavanje problema koje oni sami smatraju važnim za razvoj svoje zajednice, Fondacija u saradnji sa partenerima poput UG Agora, centar za otovreno obrazovanje i cjeloživotno učenje,  organizuje neformalne edukacije u društvenom centru. Cilj ovih aktivnosti je potaknuti građane na akciju, kroz priliku da povećaju znanja i vještine koje im mogu koristiti  u unaprijeđenju svog ličnog statusa, ali  i podignu svijest o problemima na mikronivou.

Početkom prošle godine urađeno je ispitivanje potreba u kojem su građani potvrdili interes za edukacije- i imali priliku odabrati ključne teme i oblasti neformalnog obrazovanja koje su im potrebne.  Radionice i treninzi o održivom razvoju i zaštiti okoliša, liderstva, informatičke pismenosti, poduzetništva i razvoja kompetencija za zapošljivost i kursevi stranih jezika, samo su neke od aktivnosti kojima građani Kiseljaka prisustvuju u Društvenom centru Kiseljak. Edukacije su dostupne i otovrene za sve mještane Kiseljaka.

Sabina Sinanović Ćatibušić, menadžerica
za implementaciju programa i projekata FTZ
Razvoj svake zajednice direkno je povezan sa nivoom znanja i vještina koje imaju njeni građani. Sve odrasle osobe bi trebale razumjeti svoje društvo i imati vještine da pokreću promjene na ličnom i društvenom nivou, jer u demokratskim društvima ljudi učestvuju u donošenju odluka koje utiču na kompletan društveni poredak. Zato je važno da svi imaju pristup obrazovnim prilikama koje su im potrebne, prilagođene i dostupne.

Vedrana Dautović,
projektna asistentica Udruženja građana Agora
Godinama unazad svjedoci smo mnogobrojnih benefita koje je neformalno obrazovanje donijelo našim korisnicima. U saradnji sa Fondacijom smo na osnovu potreba samih mještana, osmislili program koji građanima Kiseljaka pruža upravo ona znanja koja im u svakodnevnom životu nedostaju. Na ovaj način ćemo doprinijeti jačanju kompetencija korisnika iz ranjivih kategorija, ali i povećanju svijesti o važnosti obrazovanja i cjeloživotnog učenja, za što se Agora upravo i zalaže.

Višestruka korist edukacija za mještane

Amela Lević
Imam četvero djece i veliku želju da im pomažem oko zadaće. Mnogo toga bih im mogla pomoći, ako naučim čitati i pisati. Pošto znam koliko bi im to značilo, odlučila sam se upisati na kurs opismenjavanja. Nažalost nisam imala priliku da idem u školu, jer je u to vrijeme počeo rat, ali nikad nije kasno. Za sad mi ide odlično, zanimljivo je i jako sam zadovoljna.

Nermin Mujić
Uskoro planiram da registrujem štand pijačne prodaje pošto se time bavim već duže vrijeme, pa se na edukacijama u Društvenom centru polako pripremam za to. Sva nova znanja koja sam stekao ovdje su od velike koristi i samo će mi biti od pomoći u budućnosti.  

Emina Halilčević
Ja sam četvrta godina tehnološkog fakulteta, odsjeka agronomija i neformalno obrazovanje je dio mog života. Išla sam na većinu kurseva u koji su organizovani u Društvenom centru Kiseljak, ali najviše koristi sam imala od kursa informatike. Nakon te edukacije sada uspješno radim u excelu, kreiram tabele, formule, radim analize i to mi jako pomaže na fakultetu. Svako dodatno znanje itekako mi koristi.

Emina Muminović
Završila sam pravni fakultet, ali sam nezaposlena. Potpredsjednica sam Vijeća roditelja OŠ Kiseljak i trudim se biti samoinicijativna. Jako sam zainteresovana za uzgoj biljaka i povrća, pa sam na edukaciju o komunikacijskim vještinama došla po novo korisno znanje, kako bih mogla uspješno prezentovati svoje proizvode i ideje. Ovakav vid edukacije uvijek je dobrodošla nadogradnja, nebitno za šta smo se školovali i čime se bavimo.

Na edukacije u Društvenom centru Kiseljak dobrodošli su svi građani i građanke!

Sve mještane MZ Kiseljak koji su zainteresovani za neki od spomenutih programa neformlanog obrazovanja, pozivamo da se jave i dogovore susret sa savjetnicama za neformalno obrazovanje u Društvenom centru Kiseljak ili na email: agora@agoracentar.org ili telefon broj 035 277 144 (UG Agora).  

Pregled planiranih edukacija u drugoj polovini 2022. godine

Br.

Naziv edukacije

Okvirni temrin održavanja

Komentar

1

Obuka iz slastičarstva

Septembar - novembar

Pravljenje i ukrašavanje torti

       

2

Kurs engleskog jezika za odrasle

Septembar - decembar

Početni kurs za sve zainteresovane građane

 

3

Kurs informatike za odrasle

Oktobar -decembar

Počletni kurs za sve zaibteresovane građane

 

4

Pisanje biografije i predstavljanje poslodavcu

Novembar

Za sve zainteresovane građane koji traže zaposlenje

5

Individualna savjetovanja

Tokom godine – zakažite svoj termin

Po potrebi, zakazati temrin na 035 277 114

Organizacija programa za neformalno obrazovanje i cjeloživotno učenje za građane jedna je od aktivnosti koje provodi  Fondacija tuzlanske zajednice, sa ciljem unaprijeđenja kvalitete života građana u MZ Kiseljak u okviru projekata „Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unaprijeđenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma“ kojeg finansijski podržava Freudenberg fondacija i Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke.

Program otvorenog obrazovanja Fondacije zasnovan  je na principima modela otvorenog obrazovanja koji, između ostalog upućuju  na to da, svi ljudi trebaju imati pristup obrazovnim prilikama, da obrazovanje treba biti prilagođeno potrabama onih koji uče, da se obrazovanje treba održavati na lako dostupnim mjestaima, tj. blizu mjesta stanovanja, da se trbaju korisiti lokalni resursi, te da ishodi obrazovnaja trebaju pomoći učesnicima da osvijeste, unaprijede i upotrijebe svoje vještine za unaprijeđenje ličnog položaja ali i oblikovanja društva u kojem žive.