Domaći donatori i sponzori za 2014. -2015. godinu

Fondacija tuzlanske zajednice već punih deset godina razvija programe podrške organizacijama civilnog društva, pokreće posebne inicijative i projekte, te razvija filantropiju i pruža usluge donatorima. Naše aktivnosti ne bi bile moguće bez međunarodnih i domaćih donatora, partnera i volontera koji svojim darivanjem za zajednicu omogućavaju da zajedno gradimo i razvijamo našu zajednicu.

Ako i Vi želite postati donator tuzlanske regije, izaberite Fondaciju tuzlanske zajednice za svog dugoročnog partnera i budite sigurni da će Vaša donacija napraviti pozitivne promjene u životima lokalnih ljudi i u zajednicama do kojih Vam je stalo. Mi savjesno rukujemo svim donacijama i redovno informišemo javnost i donatore o distribuiranoj podršci i dodjeljenim grantovima u zajednici.: