Jasna Jašarević, izvršna direktorica

Jasna Jašarević je izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice od marta 2004. Godine.  Većinu svoje profesionalne karijere ostvarila je u neprofitnom sektoru i menadžmentu nevladinih organizacija, mada je diplomu inžinjera hemijske tehnologije stekla 2001. godine.  

Prije nego što je preuzela ulogu izvršne direktorice u Fondaciji, radila je u nekoliko međunarodnih organizacija, prvo kao prevodilac za engleski jezik u UNPROFOR-u i SFOR-u, a onda i kao voditeljica mikrokreditnog programa u ICMC-u, te izborni oficir u OSCE –u Tuzli.  Sa Freudenberg fondacijom počinje sarađivati u 2002. godini, kao saradnik na YEPP-u (Partnerski program osnaživanja mladih).  U okviru Freudenberga, gđa Jašarević je direktno radila na stvaranju uslova za osnivanje prve „Community“ fondacije u Tuzli i u BiH.  

Posebno je zadovoljna činjenicom da je Fondacija, nakon 15 godina rada, , postala prepoznata u regionu kao jedna od značajnijih domaćih fondacija,  koje pomažu razvoju filantropije i civilnog sektora u Bosni i Hercegovini.    

U okviru svojih odgovornosti, gđa Jašarević predstavlja i zastupa Fondaciju, a njeni glavni zadaci su uspostavljenje saradnje sa međunarodinim i domaćim donatorima i partnerima, vlastima, te drugim institucijama koji mogu pomoći ostvarenju misije Fondacije. Odgovorna je za sprovođenje strateških planova, te pisanje projektnih prijedloga prema donatorima i partnerima.. Svoja profesionalna znanja i iskustva iz projekt menadžmenta, ali i menadžmenta nevladinim organizacijama, rado razmjenjuje i prenosi na svoje saradnike i aktiviste u zajednici.  Volonterski je uključena u nekoliko upravnih odbora i savjetodavnih tijela, od kojih posebno izdvaja članstvo u Savjetu za nevladin sektor i pitanja mladih TK, od 2008. do 2011., u okviru kojeg je radila na izradi prvog usvojenog Akcionog plana za mlade TK 2010-2013. Trenutno je podpredsjednica upravnog odbora međunarodnog programa za mlade „YEPP EUROPE” iz Berlina. 

Uspješno je završila napredni program za profesionalni razvoj pri Centru za filantropiju i civilno društvo pri Gradskom Univerzitetu u New Yorku (CUNY) 2006., te je i danas aktivna u razmjeni iskustava, znanja i pristupa za razvoj lokalne filantropije u okviru evropske i globalne mreže „community“ fondacija.  Na Festivalu „Super žena“ 2016., bila je jedna od 20 žena kojima je nezavisni žiri dodjelio priznanje Super žene, između 200 kandidatkinja.Živi u Tuzli sa mužem i dvoje djece, koji su njena velika inspiracija i podrška. Kaže da su poštenje i dobročinstvo dvije najveće ljudske vrijednosti koje ponosno nosi iz svoje porodice. Želja joj je da ima više slobodnog vremena koje bi posvetila svojoj porodici, a posebno djeci, ali i svojim već pomalo zaboravljenim hobijima, sportu i šivenju.