Eko fond - Butro

Eko Fond Butro je osnovao poznati srebrenički humanista, Fahir Zukić – Butro, u decembru 2014. Sredstva iz ovog  fonda će se usmjeriti u svrhu podrške projektima građanskih udruženja i grupa sa ciljem unapređenja okoliša i to stanja voda, atmosfere, tla, te stanja biljnog i životinjskog  svijeta i kulturno-historijskog naslijeđa.

Sredstva će biti raspoloživa već na proljeće 2015., a dodjeljivati će se po javnom pozivu. Radne akcije čišćenja otpada sa zemljišta, uvođenje eko redara u zajednicama, uređenja i čišćenja korita rijeka Tinje, Sokoline samo su neke od aktivnosti koje građani mogu predlagati i realizovati uz podršku ovog fonda. U 2015. planirana je distribucija najmanje 5. 000 KM.

Ideja o osnivanju zasebnog fonda se rodila već na prvom sastanku u  oktobru ove godine i proizašla je iz zajedničke želje da se korjenite promjene i odnos građana prema okolišu unaprijede i da se preveniraju katastrofe koje su nas nažalost zadesile ove godine. "Želimo da potaknemo građane da se odgovornije ponašaju prema  sredini u kojoj žive i koju treba da ostavimo generacijama koje dolaze. Želimo da se što više građana uključi u ovu inicijativu, da udružujemo donacije i pokrećemo akcije.“ - rekao je Fahir Zukić Butro.

Uključivanje zajednice u izgradnju ovog fonda je već počelo pozivom svim mladim ljudima da uključe svoju kreativnost, znanje i vještine i predlože logotip koji će biti korišten za vizualni identitet fonda. Najbolji prijedlog će biti nagrađen simboličnom novčanom nagradom. Prvi javni poziv za prijedloge projekata iz oblasti očuvanja okoliša na području Općine Srebrenik će biti objavljen na proljeće 2015. Aplicirati mogu neformalne grupe i udruženja.