Fond za otvorene škole

Sredstva za koriste za podršku školskih projekata koji uključuju roditelje, djecu i zajednicu u razvoj škole, otvaraju prostor za korištenje škole i nakon nastave, te obogaćuju sadržaje inovativnim metodama u nastavi. Sredstva se dodjeljuju školama, Vijećima roditelja, Vijećima učenika, sekcijama i klubovima u školama u Tuzli u visini do 1.000KM. Fondacija je od svog osnivanja kontinuirano pružala podršku razvoju škola i obrazovanja kroz druge fondove, a od 2012. je zvanično pokrenula i zasebni Fond za otvorene škole.

Ovaj fond ima za cilj unaprijediti razvoj škola u zajednici na području općine Tuzla, izgradnju demokratskih procesa i podsticanje učešća svih aktera u razvoju škole i zajednice, te jačanje građanskog učešća u školi i razvoj ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja.

Sredstva se obezbjeđuju kroz udruživanje donacija Fondacije, stranih i lokalnih donatora, društveno odgovornih preduzeća i filantropski orijentiranih pojedinaca i porodica. Vijeća roditelja, aktivi nastavnika i učeničke sekcije mogu i sami sakupljati namjenska sredstva u ovaj fond posredstvom Fondacije tuzlanske zajednice. Podrška iz fonda se realizuje dva puta godišnje putem javnih poziva na projekte koji promoviraju i zalažu se za otvoreno obrazovanje, demokratičnost i kontinuiranu saradnju sa zajednicom.

U 2013. godini podržano 12 školskih projekata u vrijednosti od 8.999 KM u kojie je bilo uključeno 600 aktivista (učenika, nastavnika i roditelja) a direktnu korist ima oko 6.000 osoba, prvensveno učenika i učenica tulasnkih osnovnih i srednjih škola. Otvorene škole su ključni akteri od vitalne važnosti, koje generiraju ideje i zagovaraju promjene. Transformacija zajednice i poboljšanje uslova življenja moguće je samo transformacijom škole i partnerskim odnosom sa drugim aktivistima iz zajednice
   
Namjenska podrška iz Fond za otvorene škole kroz programska partnerstva

Kroz ovaj Fond se u skladu sa željama donatora, kroz namjenski usmjerena sredstva kontinuirano podržava razvoj organizacija koje rade u oblasti otvorenog obrazovanja kao što su Udruženje građana Agora, društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje i MIOS – Međunarodno udruženje –Interaktivne otvorene škole.

Dodatno od sredine 2013., Fondacije je kroz partnerstvo sa Rotary Deutschland Gemeindenst e.V., Dueseldorf i Kultur Kontakt Austria na projektu „Borba protiv siromaštva mladih“, osigurala podršku i za za 15 srednjh škola u BiH za opremanje  multifunkcionalnih centara, odnosno preduzeća za vježbu učenika koji se školuju za turističke radnike.  Svaka od škola je dobila donacije u opremi  i namještaju u ukupnoj vrijednosti 178 600 KM.