Fond Volim Tuzlu

Fond je osnovan 2003. godine s ciljem motiviranja građana da uzmu učešće u razvoju zajednice kako bi se unaprijedili uslovi življenja u Gradu Tuzli. Sredstva se obezbjeđuju kroz udruživanje donacija stranih i lokalnih donatora, društveno odgovornih preduzeća i filantropski orijentiranih pojedinaca i porodica. Podrškom iz ovog Fonda želimo ojačati rad civilnog sektora i potaknuti organizacije civilnog društva na realizaciju različitih projekata s ciljem izgradnje zajedništva, razvoja demokratskog društva, promocije volonterizma i aktivizma, rješavanja problema građana a posebno marginaliziranih skupina, i sl. Godišnje se podrži do 10 projekata u iznosima do 2.000 KM.

 

Tuzla, 04.06.2020.

JAVNI POZIV  5 – FVT – 1/2020

PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE

-FOND VOLIM TUZLU-

Poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama

Program podrške razvoju zajednice podstiče građanski aktivizam  i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja, podstaći na volonterizam i animirati građane  da se uključe u razvoj zajednice i civilnog sektora. U okviru ovog programa FOND VOLIM TUZLU usmjeren je na podršku inicijativama građana, udruženja i institucija sa područja Grada Tuzla.

CILJEVI PROGRAMA

 • Unapređenje uslova življenja na području Grada Tuzla;
 • Veće učešće građana u razvoju zajednice;
 • Jačanje civilnog sektora na području Grada Tuzla.

KO MOŽE APLICIRATI?

 • nezavisne organizacije i udruženja sa područja Grada Tuzla;
 • nezavisne samoupravne institucije sa područja Grada Tuzla (biblioteke, obdaništa, umjetničke škole, itd);
 • neformalne grupe građana sa područja Grada Tuzla.

ROK ZA PRIJAVU

Poziv je ZATVOREN 05.07.2020.

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno unapređuju uslovi življenja u Tuzli.
 • Donacije se izdaju u vrijednosti od 500,00 - 2.000,00 KM
 • Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do maksimalno 1 godinu
 • Projekti promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su  na volonterskom angažmanu aplikanata
 • Projekti su usmjereni prema poboljšanju uslova življenja u zajednici, tj. na konkretno rješavanje određenog problema ili zadovoljene određene potrebe u zajednici (više u kriterijima)

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Prilikom apliciranja možete se koristiti ranijom projektnom aplikacionom formom kao urnekom, ali i uputama za popunjavanje online aplikacije.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potrdu o prijemu na mail u vidu word dokumenta ispunjene aplikacije, te ste dužni u roku od 7 dana dostaviti tu aplikaciju potpisanu i ovjerenu u dva štampana primjerka na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831.

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije.