Fond Volim svoj grad

Od osnivanja Fondacije 2003. godine pa do novembra 2020. godine ovaj Fond djelovao je pod nazivom ˝Fond Volim Tuzlu˝ i bio je usmjeren na podršku lokalnim inicijativama za poboljšanje uslova življenja u Tuzli. U skladu sa strateškim opredjeljenjem Fondacije tuzlanske zajednice da proširi svoje područje djelovanja na cijeli Tuzlanski kanton od novembra 2020. godine ovaj fond djeluje pod novim imenom ˝Fond Volim svoj grad˝ i usmjeren je na podršku lokalnim inicijativama sa područja svih općina i gradova Tuzlanskog kantona. Fond djeluje u okviru Programa razvoja zajednice s ciljem podrške građanskom aktivizmu i inicijativama koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja u našim lokalnim zajednicama. Sredstva u fondu obezbjeđujemo kroz udruživanje donacija stranih i lokalnih donatora, društveno odgovornih preduzeća i filantropski orijentiranih pojedinaca i porodica.  

Tuzla, 10.08.2022.
Protokol br. 332/22;
Br. Javnog poziva: 6 – FVSG - 2/2022

PROGRAM RAZVOJA ZAJEDNICE
Fond „Volim Svoj Grad“
Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama

Javni poziv zatvoren 21.9.2022.godine

Fondacija tuzlanske zajednice (u daljem tekstu: Fondacija) poziva građane, udruženja i institucije sa područja Tuzlanskog kantona da pokažu koliko vole mjesto u kojem žive i predlože projekte za dobrobit svih, koji će omogućiti rješavanja ključnih problema u zajednici i napraviti pozitivne promjene u okruženju.

U partnerstvu sa Porticus Fondacijom, Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Podrška se realizuje sa ciljem da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.

CILJEVI POZIVA

 • Povećati učešće građana u razvoju zajednice na području svih gradova/općina Tuzlanskog kantona;
 • Unaprijediti uslove življenja u lokalnim zajednicama u TK;
 • Ojačati civilni sektor i kapacitete lidera u civilnom sektoru u TK;
 • Uspostaviti međusektorska partnerstva i promovisati važnu ulogu civilnog sektora i građanskih inicijativa u razvoju zajednice.

KO MOŽE APLICIRATI?

 • nezavisne organizacije i udruženja sa područja Tuzlanskog kantona;
 • nezavisne javne institucije sa područja Tuzlanskog kantona (biblioteke, obdaništa, škole, formalno registrovane mjesne zajednice, itd);
 • neformalne grupe građana od najmanje 3 punoljetna člana sa područja Tuzlanskog kantona.

ROK ZA PRIJAVU

Poziv  za prijem aplikacija otvoren je od 10. avgusta do 21. septembra 2022. godine. (Rok za prijem aplikacija je produžen sa 18.09. na 21.09. do 23:59h zbog tehničkog kvara web stranice koji je nastupio u periodu zatvaranja javnog poziva).

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz različitih oblasti života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno unapređuju uslovi življenja u Tuzlanskom kantonu.
 • Projekte koji promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su na volonterskom angažmanu aplikanata i promociji međusektoralne saradnje;
 • Prednost će se dati projektima koji  uključuju veći broj građana iz lokalne zajednice u realizaciju projekta;
 • Projekte koji su usmjereni na rješavanje konkretnog i prioritetnog problema u lokalnoj zajednici ili zadovoljenje određene potrebe u zajednici;
 • Projekte koji pokažu vidljivu saradnju i podršku lokalnih partnera u zajednici (posebno lokalnih vlasti, ali i poslovnih subjekata, udruženja, pojedinaca, javnih institucija itd.). Poželjno je da aplikanti dostave potvrdu da će općina/grad i/ili drugi akteri sudjelovati u realizaciju projekta.
 • Projekte koji imaju za cilj očuvanje i jačanje mentalnog zdravlja kod starijih osoba i žena, te ostalih društvenih kategorija.
 • Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do maksimalno 6 mjeseci
 • Projekti moraju biti implementirani u periodu od oktobra do 31. marta 2023. godine (bez mogućih produženja zbog završetka projekta)
 • Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500,00 KM do 4.000,00 KM (uključujući troškove PDV-a);
 • Podržavamo projekte u kojima učešće aplikanata iznosi najmanje 30% od potraživanog iznosa.
 • Aplikanti mogu aplicirati samo sa jednim projektom na ovaj poziv;

(više u Kriterijima Fonda „VOLIM SVOJ GRAD“ OVDJE)

 

KAKVE PROJEKTE PODRŽAVAMO?

Shodno rezultatima istraživanja Vitalni znaci 2019., prednost dajemo projektima koji su usklađeni sa prioritetnim potrebama lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, te izazovima na globalnom nivou definisanim UN Globalnim ciljevima održivog razvoja.  U okviru ovog poziva, želimo podržati projekte koji potiču inovativna međusektoralna partnerstva i koji će unaprijediti slijedeće oblasti življenja:

 • OČUVANJE PRIRODE, BRIGA O OKOLIŠU I KLIMI;
 • KVALITETNO OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE;
 • SMANJENJE NEJEDNAKOSTI I LJUDSKA PRAVA;
 • OČUVANJE ZDRAVLJA.

U dokumentu Kriteriji Fonda „VOLIM SVOJ GRAD“ možete pogledati detaljne informacije o pozivu i dodatne oblasti iz kojih možemo podržati projektne prijedloge ali iste nemaju prednost u odnosu na navedene.

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potvrdu o prijemu na mail. Nakon uvida u projektnu aplikaciju od strane grant tima, aplikant će putem e-maila dobiti potvrdu prijema (pdf dokument ispunjene aplikacije), koji ste dužni u roku od 7 dana dostaviti, potpisan i ovjeren u dva štampana primjerka, na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška prilikom razrade ideje i/ili ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831/832  ili putem mail-a: inicijative@fondacijatz.org sa naznakom „Fond Volim svoj grad˝ - Javni poziv: 6 – FVSG - 2/2022. Kontakt osobe su Melika Mulaosmanović i Azra Isanović.

Od formalno registrovanih organizacija  se traži da pored ispunjene aplikacione forme (putem online modula), dostave i sljedeću dodatnu dokumentaciju i to:

 • rješenje o registraciji  - samo za aplikante koji prvi puta apliciraju Fondaciji (kopija),
 • statut Udruženja - samo za aplikante koji prvi puta apliciraju Fondaciji (kopija),
 • finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha-kopija) - svi aplikanti,
 • dokaz o otvorenom žiro računu u banci (kopija) - svi aplikanti, i
 • izjavu o partnerstvu, ako se radi o partnerskim projektima - svi aplikanti
 • dodatne dozvole od nadležnih gradskih službi ili drugih organa ako realizacija projekta podrazumijeva aktivnosti na javnom dobru ili prostorijama koji nisu u vlasništu aplikanta.

Finansijska podrška neće biti dodijeljena projektima koji su nepotpuni, kao ni onima koji pristignu nakon navedenog roka ili ne budu dostavljeni na prethodno navedeni način, kao i onima koji dostave prijave na neodgovarajućim obrascima.

USLOVI ZA DODJELU FINANSIJSKE PODRŠKE

Aplikanti su dužni omogućiti grant timu Fondacije da, prije dodjele granta, izvrši procjenu rada i poslovanja organizacije u prethodnom periodu. Ovakva  procjena podrazumijeva analizu organizacijskih, finansijskih, administrativnih i ljudskih resursa podnosioca projektnog prijedloga. Samo organizacije koje zadovolje proces ove procjene mogu dobiti novčanu podršku.

Neformalne grupe koje dobiju podršku za svoj projekat, će realizovati aktivnosti tako što će sva plaćanja  za troškove nastale u toku trajanja projekta plaćati direktno Fondacija, a dužnost neformalne grupe je da pripremi predračune i dostavi ih Fondaciji.                                                                         

Po finalnom odabiru projekata i objavljivanju rezultata na web stranici Fondacije, bit će otvoren rok za žalbe u trajanju od 7 radnih dana. Pravo na žalbu  imaju svi aplikanti  koji nisu zadovoljni svojom pozicijom na rang listi odobrenih grantova.  Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Preporuka svim aplikantima je da pročitaju detaljne informacije i upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije koji se nalaze na web stranici Fondacije (www.fondacijatz.org).