Omladinska banka

Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koja na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice.  U okviru ovog programa stvaramo mrežu mladih uključenih u Odbore Omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15-30 godina, s ciljem riješavanja problema mladih i zajednice.   Kroz lični doprinos i aktivno djelovanje u zajednici, mladi imaju priliku da preuzmu inicijativu i da predlože projekte za poboljšanje uslova življenja u lokalnoj zajednici i otvaranje novih sadržaja i mogućnosti za mlade. 

Tuzla, 31.08.2020. 

JAVNI POZIV  7 – FM – 2/2020

PROGRAM PODRŠKE MLADIMA

Fond za mlade-Omladinska banka

Poziv za omladinske organizacije i neformalne grupe mladih

KAMPANJA ˝BUDI JUNAK-INJA SVOJE ZAJEDNICE 2020.˝

POZIV JE ZATVOREN

Mlad si i član si omladinske organizacije ili neformalne grupe mladih iz Srebrenika, Kalesije, Živinica, Lukavca ili Tuzle. Imaš ideju kojom želiš unaprijediti rad svoje organizacije ili možda želiš osnovati novu omladinsku organizaciju koja bi unaprijedila kvalitet života mladih sa područja tvoje zajednice.

Omladinska banka Fondacije tuzlanske zajednice nudi ti podršku kako bi svoju ideju sproveo/la u djelo i daje ti mogućnost da pokažeš da si i ti junak-inja svoje zajednice.

Kako bi ti pomogla u toj namjeri, Fondacija tuzlanske zajednice je udružila sredstva međunarodnih donatora, lokalnih vlasti, biznisa i pojedinaca.  Sve što treba da uradiš jeste da pažljivo iščitaš kriterije poziva i svoju ideju postaviš u formu projektnog prijedloga i pošalješ na našu adresu.

Ukoliko tvoj projekat dobije podršku imat ćeš dodatno priliku svoju ideju predstaviti lokalnim biznisima i pojedincima i time obezbijediti dodatna finansijska sredstva. 

Cilj poziva i kampanje:

1. Podržati mlade aktiviste u lokalnoj zajednici i pokazati da su oni istinski junaci svoje zajednice.

2. Osnažiti omladinski sektor kroz jačanje programskih i organizacionih kapaciteta omladinskih organizacija.

3. Podržati razvoj poduzetničke misli među mladim osobama

Iznos podrške: Od 2.000 do 4.000,00KM po projektu.

Aplicirati mogu:  

1. Omladinske organizacije sa područja Općine Kalesija i Općine Lukavac, te sa područja Grada Srebrenik, Grada Tuzla i Grada Živinice (Član 4. Zakona o mladima FBiH, stav 2.) 

2. Neformalne grupe sa područja Općine Kalesija i Općine Lukavac, te sa područja Grada Srebrenik, Grada Tuzla i Grada Živinice koje će kroz projekat osnovati omladinsku organizaciju.

Šta podržavamo:

Želimo podržati  inovativne projekte omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih koji će svojom realizacijom povećati i poboljšati kvalitet svojih redovnih i vanrednih sadržaja u radu sa mladima na godišnjem nivou, povećati broj članova i zainteresovanost mladih za učešćem u tim sadržajima i aktivnostima.  

Prednost će se dati projektima koji podstiču razvoj poduzetničkog duha i poduzetničkog djelovanja i promišljanja kod mladih, projektima koji obezbjeđuju samoodrživost omladinskim organizacijama i koji imaju dugoročan efekat (više u kriterijima). 

KRITERIJI IZDAVANJA GRANTOVA PROGRAMA PODRŠKE MLADIMA Fond za mlade-Omladinska banka  ̋BUDI JUNAK-INJA SVOJE ZAJEDNICE 2020 ̋

Rok za prijavu: 04. oktobar 2020. godine.

Kako aplicirati:

Savjetujemo vam da unaprijed promislite o vašoj aplikaciji. Ovo je poziv koji je usmjeren na jačanje programskih, tehničkih i organizacionih kapaciteta omladinskih organizacija na godišnjem nivou tako da vaša ideja treba da obuhvati sadržaje rada sa mladima od godinu dana. 

Projektne aktivnosti možete planirati 30 dana od  zatvaranja roka na koji ste se prijavili, jer će Odbori Omladinskih banaka donijeti odluku u periodu od maksimalno 20 dana nakon zatvaranja aplikacionog kruga.

Prilikom apliciranja potrebno je dostaviti projektni prijedlog putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije. Molimo vas da pažljivo iščitate kriterije i uputstvo za popunjavanje online aplikacije.  Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potvrdu o prijemu na mail u vidu pdf dokumenta ispunjene aplikacije, te ste dužni u roku od 7 dana dostaviti tu aplikaciju potpisanu i ovjerenu u dva štampana primjerka na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom) sa naznakom ˝Budi junak-inja svoje zajednice 2020˝. Neformalne grupe dostavljaju i kontakt listu svojih članova sa njihovim potpisima.

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830.

Napomena: 

-Preporučujemo svim aplikantima da obave uvodni razgovor sa uposlenikom FTZ-a ili članom Odbora OB-a zaduženim za rad sa aplikantima prije finalnog apliciranja.

-Nakon prijema vaše aplikacije, procesirati ćemo je u roku od 7 dana.