Eko Fond Butro

U decembru 2014, Fondacija tuzlanske zajednice i poznati srebrenički humanista Fahir Zukić – Butro su potpisali Ugovor osnivanju prvog privatnog fonda na području Srebrenika. Eko fond podstiče građanski aktivizam i podržava ideje i inicijative koje će unaprijediti kvalitet življenja na području općine Srebrenik sa posebnim akcentom na projekte iz oblasti zaštite i uređenja okoliša, a koji će animirati mlade da se uključe u razvoj zajednice. EKO FOND BUTRO usmjeren je na podršku inicijativama građana, udruženja i neformalnih grupa sa područja općine Srebrenik.

U 2015. godini planirana je distribucija najmanje 5.000 KM. Prema riječima osnivača fonda: „Želimo da potaknemo građane da se odgovornije ponašaju prema  sredini u kojoj žive i koju treba da ostavimo generacijama koje dolaze.“.

Poziv za podršku projektima uređenja i očuvanja okoliša

-Eko Fond Butro-

 

Imate ideju kako unaprijediti uslove življenja u Srebreniku i uključiti sugrađane u volonterske akcije koje imaju za cilj zaštitu i unapređenje okoliša na području općine Srebrenik? Fondacija tuzlanske zajednice zajedno sa Fahirom Zukićem BUTROM vas poziva da nam predložite svoje konkretne ideje i uz podršku iz Eko Fonda Butro napravite pozitivne promjene u Srebreniku.

 

CILJEVI PROGRAMA

 • Unapređenje uslova življenja na području općine Srebrenik sa akcentom na projekte iz oblasti zaštite i uređenja okoliša
 • Veće učešće građana u oblasti zaštite i uređenja okoliša na području općine Srebrenik
 • Podsticanje učešća mladih u ekološkim projetima na području općine Srebrenik

 

KO MOŽE APLICIRATI?

 • nezavisne organizacije i udruženja sa područja općine Srebrenik
 • neformalne grupe građana sa područja općine Srebrenik

 

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz oblasti zaštite i uređenja okoliša koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno unapređuju uslovi življenja u Srebreniku.
 • U ovom pozivu prednost će se dati projektima čišćenja i uređenja sliva rijeke Tinje i njenih pritoka  (Skolina, Jasenička rijeka, Kugićka rijeka, Čaška rijeka, Urvenica, Ćojlučki potok, Moranštica, Slanjska rijeka i druge pritoke i potoci).
 • Donacije se izdaju u vrijednosti od 100 do 1000 KM
 • Projekte koji  promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su  na volonterskom angažmanu aplikanata

 

ROK ZA PRIJAVU

 • Poziv za prijem aplikacija je zatvoren 30. oktobra 2015. godine.

 

KAKO APLICIRATI?

 • Popunjene aplikacione  formulare slati e-mailom na adresu inicijative@fondacijatz.org sa naznakom EKO FOND BUTRO a zatim potpunu i ovjerenu projektnu dokumentaciju poštom ili lično u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, Pozorišna 13, Tuzla.

 

U okviru Eko Fonda Butro podržano je šest ekoloških projekata sa područja Općine Srebrenik za šta je izdvojeno 5.118,00 KM.

Pregled podržanih projekata u dokumentu ispod