Projekat „Zbrinjavanje pasa lutalica u Gradu Tuzla“ 

Fondacija tuzlanske zajednice je u cilju iznalaženja trajnog riješenja za zbrinjavanja uličnih pasa u Gradu Tuzla i uspostavljanje sistema humanog upravljanja populacijom pasa u Gradu Tuzla u avgustu 2014 pokrenula projekat pod nazivom „Zbrinjavanja pasa lutalica u Gradu Tuzla“.

Tokom projekta je formirana Radna grupa projekta, u kojoj su učestvovali predstavnici  Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ, Službe civilne zaštite, JP Komunalac, JP Veterinarske stanice doo Tuzla, Zavoda za javno zdravstvo TK, Udruženja za zaštitu životinja “Nirina”, Centra za ekologiju i energiju, Veterinarskog smjera Mješovite srednje škole Tuzla i Fondacije tuzlanske zajednice kao organizatora procesa.

Tokom 2015., Radna grupa je kreirala “Program kontrole populacijom pasa u Gradu Tuzla” u kojem su navedeni svi važni aspekti kvalitetne kontrole populacijom pasa u Gradu Tuzla, te aktivnosti koje su se već započele implementirati od strane nadležnih institucija u Gradu Tuzla. 

Dodatno je organizovana i informativna kampanja o odgovornom vlasništvu i neophodnoj redovnoj registraciji pasa, sa jinglovima i medijskim nastupima, a u aprilu je organizovana Šetnja pasa, na Sonom trgu u Tuzli, kako bi se simbolično započelo sa procesom redovne registracije vlasničkih pasa u jedinstveni Registar pasa Grada Tuzle smješten u JP Veterinarska stanica doo Tuzla. 

Takođe, tokom 2015. godine, Fondacija tuzlanske zajednice organizovala edukativne radionice o odgovornom vlasništvu u 7 osnovnih škola i mjesnih zajednica u Tuzli, na kome je učestvovalo 625 djece, mladih i građana. 

Kroz ovaj projekat je pružena podrška savjetodavna i finansijska podrška UG Nirina Tuzla, koja se brine o  privremenom Skloništu za pse u Gradu Tuzla, koje je kroz udomljavanje pasa u zemlji i inostranstvu smanjilo broj pasa tokom 2015. i 2016. godine sa 700 na 500 pasa.   Prema gore navedenom programu kontrole populacije pasa u Gradu Tuzla, krajnji cilj je da se u Skloništu za pse Tuzla smanji broj pasa na 350 do kraja 2018.