20.01.15

Pružena podrška ugroženim građanima 

Fondacija tuzlanske zajednice putem Fonda solidarnosti pružila je pomoć 61 porodici koje je zadesila nedaća uslijed stanja prirodne nesreće zbog obilnih snježnih padavina i izuzetno niskih temperatura (proglašeno 4.februara).

U prvom krugu distribuirana su sredstva za podršku ugroženim porodicama od 2616,00KM za nabavku paketa sa prehrambenim namirnicama, nabavku ogreva i pećica. Sredstva su prikupljena zahvaljući humanosti i solidarnosti građana Tuzle i predstavnicima Sindikata BH Telecoma, koji su pružili pomoć za dvije porodice. Sa ciljem sistemskog pristupa i pružanja pomoći građanima koji nisu pokriveni postojećim programom zaštite, Fondacija je ostvarila saradnju sa Štabom Civilne zaštite, mjesnim zajednicama i Centrom za socijalni rad. Ostvarena saradnja ogledala se u konsultacijama i usaglašavanju oblika pomoći kako ne bi došlo do preklapanja u aktivnostima. Distribucija sredstava ostvarila je direktan efekat, putem podrške porodicama, ali su indirektno doprinijeli ostvarivanju ciljeva i ideje Fonda solidarnosti.

Fondacija tuzlanske zajednice savjesno rukuje svim donacijama i redovno informiše javnost i odgovara na stvarne potrebe građana Tuzle.