20.01.15

Velika odgovornost je na svima nama 

Fondacija tuzlanske zajednice je uz sve građane pogođene poplavama. Podržavamo napore svih koji su angažovani za pomoć ovih dana, ali smo i svjesni da će potrebe tek biti ogromne i dugoročne. U skladu sa novonastalom situacijom i potrebom da se štete od poplava što prije ublaže i saniraju, Fondacija tuzlanske zajednice će svoje programe podrške prilagoditi i dobrim dijelom usmjeriti  u ove namjene:

Sredstva iz interventnog Fonda solidarnosti: u cijelosti biti usmjerena na ublažavanje posljedica od poplava i klizišta prema porodicama koje su najugroženije.  U prvih 5 dana nakon poplave (od 16 - 21. maja) prikupili smo 2700 KM, tako da trenutno u fondu raspolažemo sa 5300 KM.  Cilj nam je prikupiti 50.000 KM za potrebe intervencija sanacija od poplave.  S obzirom na svakodnevne pozive od prijatelja iz zemlje i inostranstva koji nam kažu da prikupljaju donacije sa željom da ga proslijede preko našeg Fonda solidarnosti, sigurni smo da ćemo postavljeni cilj od 50.000 KM brzo dostići i tim u narednom periodu pomoći najugroženijim.  Do sada je uz drugu podršku, iz ovog fonda na prve intervencije utrošeno 550 KM za nabavku vode, hrane, higijenskog materijala, čizama i rukavica za MZ Dokanj, Donja Obodnica i prijemni centar u Vatrogasnom domu Tuzla.

Dodatno apelujemo za pomoć u donacijama u interventni Fond solidarnosti  kako bi se ublažile posljedice poplava i pružila podrška porodicama koje je zadesila nesreća  Tuzlanskom kantonu.

Sredstva iz Fonda za aktivne zajednice: u ukupnom iznosu od minimalno 30.000 KM će dobrim djelom biti presumjerena takođe na saniranje posljedica od poplave i klizišta.  Naime, aktivne zajednice su pozvane na solidarnost i zajedničko provođenje akcija u naseljima koja su naviše pogođena. 

Sredstva iz Fonda za mlade: u ukupnom iznosu od minimalno 25.000 KM će takođe biti dijelom preusmjereno na mobiliziranje mladih i njihovo solidarno djelovanje kroz radne akcije za saniranje posljedica od poplava. 

Sredstva iz drugih Fondova u minimalnom iznosu od 12.000 KM će biti usmjerena na podršku udruženjima u TK koja se žele samoorganizovati i pomoći ugroženim porodicama i naseljima koje su najviše pogođene poplavom i klizištima.