16.12.20

Poziv za volonterski angažman

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva sve bivše i sadašnje članove i članice Odbora Omladinskih banaka da se prijave za poziciju:
 

 • Volonter/ka-asistent/ica na programu Omladinske banke (tri pozicije)
   

Period angažmana: 1 godina sa mogućnošću produženja (februar 2021.- februar 2022.)
Područje rada: Tuzlanski kanton

Uslovi za prijavu na ovaj poziv: Na poziv se mogu prijaviti samo osobe koje su završile mandat u jednom od odbora Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice. Osoba koja se prijavljuje na ovaj poziv mora biti punoljetna.

Radno vrijeme: fleksibilno radno vrijeme u dogovoru sa koordinatorom programa Omladinske banke, a maksimalno 4h sedmično. Za vrijeme trajanja angažmana FTZ će obezbijediti volontersku naknadu u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Opis angažmana:
Volonterski angažman u programu Omladinske banke (u daljem tekstu OB),  podrazumijeva sudjelovanje i podršku u realizaciji edukativnih, organizacionih i tehničkih aktivnosti u okviru  Programa OB koji djeluje na principu mladi za mlade.

Ključni zadaci koje će volonteri obavljati:
Osnaživanje mladih

 • Animiranje mladih na aktivno društveno djelovanje i učešće u programu OB;
 • Rad na jačanju kapaciteta mladih uključenih u program OB što podrazumijeva pomoć pri organizovanju i sprovođenju edukacija, sastanaka, treninga;
 • Provođenje istraživanja potreba mladih.

Podrška omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih:

 • Promocija javnog poziva, informisanje i savjetovanje omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih o mogućnostima podrške njihovim projektima i idejama;
 • Podrška članovima i članicama odbora-komisija u donošenju odluka;
 • Podrška članovima odbora u praćenju realizacije projekata podržanih u sklopu Fonda za mlade Fondacije tuzlanske zajednice.

Organizacija događaja i manifestacija za mlade:

 • Učešće u pripremi i realizaciji aktivnosti i događaja za mlade (treninzi, kampovi, kampanje, konferencije).
 • Podrška timu u drugim poslovima vezanim za razvoj projekata i programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice.

Ključne vještine koje aplikanti treba da posjeduju:

 • spremnost na usvajanje novih znanja i vještina.
 • spremnost na rad u timu,  poznavanje rada na računaru i opšta pismenost,
 • razvijene socijalne vještine i vještine motivacije drugih.
 • razvijene prezentacijske vještine i vještine javnog govorenja

Znanja, vještine i prilike koje će volonteri dobiti kroz ovaj angažman:

 • Unapređenje vještina komunikacije, prezentacije, timskog rada, rada sa mladima, donešenja odluka i drugih “soft skills-a”;
 • Unaprijeđenje znanja i vještina za upravljanje projektima i organizaciju događaja;
 • Unaprijeđenje znanja o položaju mladih;
 • Unaprijeđenje znanja o radu u omladinskom sektoru;
 • Priliku za upoznavanje sa drugim mladima ljudima;
 • Rad u afirmativnom radnom okruženju;
 • Priliku za studijske posjete, konferencije i edukacije u zemlji i inostranstvu;
 • Kontinuirano praćenje ličnog razvoja i ohrabrivanje za dalji profesionalni razvoj;
 • Preporuku za volonterski angažman i stečeno volontersko iskustvo;
 • Ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Prijava na poziv treba da sadrži CV, te motivaciono pismo, koje treba poslati na email:  mirza@fondacijatz.org, najkasnije do 03.01.2020. do 24.00h.

Sve informacije možete saznati kontaktom na navedeni mail ili telefon 035 362 831.

Kandidati koji budu odgovarali uslovima, u januaru 2021. godine proći će obuku, nakon čega će biti izabrani najbolji kandidati putem intervjua.

Kratko o programu:
Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koji na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice. U okviru ovog programa stvaramo mrežu mladih uključenih u Odbore omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzlanskom kantonu. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15 do 30 godina, s ciljem rješavanja problema mladih i zajednice.