26.02.15

Poziv za projekte saniranja šteta prouzrokovanih poplavama i klizištima-II krug

DRUGI KRUG POZIVA OTVOREN OD 18.01.2015. - 18.02.2015. godine

Kao odgovor na katastrofalnu štetu, prouzrokovanu poplavama i pokrenutim klizištima, nastalu na individualnim i društvenim infrastrukturnim objektima te privrednim i poljoprivrednim dobrima, Fondacija tuzlanske zajednice osigurala je finansijska sredstva koja će biti distribuirana kroz poseban program finansijske podrške.

Fondacija tuzlanske zajednice je interventno djelovala odmah nakon elementarne nepogodne kako bi prikupila neophodne informacije te kreirala jasnu strategiju pružanja pomoći ugroženim porodicama te revitalizaciji individualnih, društvenih objekata i infrastrukture u najugroženijim područjima. Istovremeno, Fondacija je angažovala sve raspoložive resurse za prikupljanje finansijskih sredstava iz inostranstva i BiH kako bi došlo do mogućnosti realizacije posebnog programa podrške. U prvom krugu izdvojeno je 294.826,00KM za 107 projekatasanacije šteta i pomoći ugroženima u čijoj realizaciji je učestvovalo 650 građana a korist će imati 7 000 ljudi. U drugom krugu Fondacija je uz podršku donatora i partnera za drugi krug podrške obezbjedila minimalno 130.000 KM.

Visina sredstava i namjena posebnog programa podrške

Program podrške za sanaciju šteta prouzrokovanih poplavama i klizištima će i u II krugu biti realiziran na području 5 općina sa područja Tuzlanskog kantona (Tuzla, Lukavac, Kalesija, Srebrenik i Živinice) u kojima Fondacija realizuje svoje programe, a sve u partnerstvu sa lokalnim općinskim administracijama. Za namjene ovog programa finansijske podrške Fondacija je uz podršku donatora i partnera za drugi krug podrške obezbjedila minimalno 130.000 KM.

Namjena ovog programa jeste revitalizacija oštećene i izgradnja preventivne infrastrukture u najugroženijim naseljima na području 5 općina Tuzlanskog kantona, kao i podrška malim poljoprivrednim proizvođačima i stočarima čija su dobra ugrožena poplavama i klizištima. Sredstva se mogu koristiti za sljedeće aktivnosti:

  • podrška građanskim akcijama za kupovinu materijala i drugih potrepština za saniranje šteta od klizišta i poplava kao i preventivnim akcijama izgradnje infrastrukture koja će spriječiti štete u budućnosti (saniranje izvorišta, sanacija i izgradnja nasipa na rijekama i potocima, čišćenje i ucijevljenja odvoda, saniranja klizišta, saniranje mostova, šteta na društvenim domovima, školskim objektima, putnoj i drugoj infrastrukturi u zajednici). Maksimalan iznos podrške po projektu iznosi 5000,00 KM.
  • kratkoročne donacije za saniranje šteta malim poljoprivrednim proizvođačima i stočarima (kupovina sjemena, nadoknada izgubljenje živine i sitne stoke, hrane za stoku i sl.). Maksimalan iznos podrške iznosi 5000,00 KM.

Ko može koristiti sredstva iz programa podrške
Sredstva su dostupna svim građanima, pravnim subjektima i školama sa područja gore navedenih općina, čiji su idividualni stambeni objekti, poslovna ili poljoprivredna gazdinstva stradala ili su ugrožena u poplavama i klizištima.

Ko može aplicirati na sredstva iz programa podrške i kako
Na osnovu iskazane potrebe u zajednicama, na Program podrške mogu aplicirati u ime oštećenih, isključivo Savjeti/Vijeća Mjesnih zajednica iz 5 navedenih općina.

Prilikom apliciranja potrebno je dostaviti:
-ELEKTRONSKI Ispunjen i ovjeren Aplikacioni obrazac

Potpisanu i ovjerenu dokumentaciju treba dostaviti poštom ili lično u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na adresu: Pozorišna 13, 75000-Tuzla, i u elektronskoj formi na e-mail: fondtz@fondacijatz.org do 18.02.2015.

Prilikom popunjavanja aplikacije pažljivo pročitajte kriterije i vodite se uputstvom za popunjavanje aplikacije koje možete preuzeti u prilogu ispod. Jasni, precizni i kvalitetno ispunjeni projektni prijedlozi sa jasno i precizno objašnjenim elementima prijedloga osnova su za dobro razumijevanje projektne ideje i eventualnu podršku. 

 Aplikacijski obrazac

 Upute za popunjavanje aplikacije

 Kriteriji za dobijanje podrške

Ismet Sokoljanin
grant program menadžer