29.05.18

INTERVJU//Vera Đezić: Ključ uspjeha je u odgovornim ljudima

Pod sloganom ''Darujte zajednici, darovali ste sebi'' Fondacija tuzlanske zajednice već 15 godina zajedno sa građanima čini pozitivne promjene. Preko različitih programa i fondova Fondacija nudi podršku mladima, školama, organizacijama civilnog društva i građanima u kreiranju boljih uslova življenja, a rezultati su iz godine u godinu sve vidljiviji. Ovu, petnaestu po redu, uposlenici Fondacije tuzlanske zajednice odlučili su posvetiti filantropiji, a kakav je bio Fondacijin put od prve do petnaeste godine, kako se razvijala i šta je ključ uspjeha u radu otkriva Vera Đezić. Vera je uz Fondaciju od osnivanja, a zadužna je za finansijsko-administrativne poslove. 

''Svaka priča nekako započne, a naša je započela u tuzlanskoj mjesnoj zajednici Simin Han. Tamo je, osamnaest građana imalo sluha da podrži ideju, da postavi temelj jedne fondacije koja se, iz tadašnjeg programa za osnaživanje mladih,  vrlo brzo, pretvorila u snažnu i dugotrajnu podršku ne samo mladima, nego  i široj lokalnoj zajednici u cjelini.''-kazala je Vera dodavši da je Fondacija u početku pružala podršku  lokalnom stanovništvu tako što im je nudila razne treninge, edukacije i  radionice razmjene iskustava, a sve sa ciljem osnaživanja i uključivanja u razvoj svoje zajednice. 

Društvena korist je osnovni imperativ u planiranju aktivnosti

''Fondacija tuzlanske zajednice je, u početku, podržavala  inicijative koje  su za cilj imale ohrabrivanje i osnaživanje mladih da samostalno realizuju projekte korisne za njih i njihovu zajednicu.''-Prisjeća se Vera objašnjavajući da je paleta oblasti u kojima  su mladi i drugi članovi lokalnih zajednica pronalazili izazov za poboljšanje uslova življena je bila sve šira i šira, a svima je ''društvena korist bila osnovni imperativ pri planiranju aktivnosti.'' 

Kroz godine postojanja podstičući građane da apliciraju i realizuju svoje ideje i  Fondacija  je usavršavala svoje alate kako bi, prije svega, odgovorno i u skladu sa zakonskim okvirom, mogla pružati finansijsku  podršku  za realizaciju različitih inicijativa, ali i olakšati aplikantima u procesu realizacije projekata. Na početku su to bile oblasti za koje su se inicijative građana mogle vezati, a danas su to Fondovi za podršku inicijativama iz raznih oblasti. 

Transparentnost prije svega

Dobiti povjerenje građana nije jednostavno jer građani koji žele ulagati u zajednicu žele imati uvid u sve. Svjesni da je građansko povjerenje najbitnije, uposlenici Fondacije tuzlanske zajednice transparentnost u radu postavljaju na prvo mjesto.
'' Transparentnost u radu nam je jedna od osnovnih vrijednosti koje njegujemo u Fondaciji. Odgovorna sam za sastavljanje finansijskih izvještaja prema trećim stranama Fondacije i trudim se da nema propusta, da nam donatori  uvijek odobre naše izvještaje i da uvijek dobijemo pozitivno mišljenje nezavisnih revizora, koje kontinuirano angažujemo još od 2008.godine pa sve do danas, kako za reviziju  cjelokupnog finansijskog poslovanja Fondacije, tako i za nekoliko dugogodišnjih, vrlo složenih  projekata.''-kazala je Vera.

Preko prvih Fondacijinih koraka, programa, fondova u razgovoru sa Verom došli smo i do donatora, a Vera nam je rekla kakav je omjer ulaganja između stranih i lokalnih donatora.

''Finansijska sredstva koja Fondacija ulaže u zajednicu putem građanskih inicijativa  obezbjeđena su, većim dijelom, od stranih donatora. Međutim, promovirajući na svakom koraku filantropiju i volonterizam kao neophodnost  u razvoju svake lokalne zajednice, može se reći da je, danas, omjer ulaganja između stranih i lokalnih donatora u istom nivou.''-ističe Vera.

Ključ uspjeha je u ljudima i timskom radu

Tim Fondacije tuzlanske zajednice je relativno mlad, a mnogi uposlenici su nekadašnji volonteri, neki iz Programa Omladinske banke, a neki su bili volonteri ili aktivisti u svojim lokalnim zajednicama. Međutim, uprkos dobnim razlikama, Fondacijin tim odlično funkcioniše, a Vera nam je rekla kako to izgleda iz njene perspektive.

''Olakšanje je  imati u timu osobe koje imaju predznanje o tome šta se i kako radi u Fondaciji. Proces osposobljavanja takvih osoba za samostalan rad je vrlo jednostavan i ne traje dugo, a i genracijski jaz se, skoro, ne osjeti.''-kaže Vera dodavši da je najbitnije imati zajedničke ciljeve, tada rezultati sami dolaze.

Za kraj, u duhu Fondacijinog 15.-og rođendana, Vera je ispričala kakav značaj za nju imaju prethodne godine i kako je to biti dio Fondacije od samog početka do danas.

''Mojih petnaest godina u Fondaciji je prošlo vrlo brzo! Za svo ovo vrijeme, mogu reći da je neznatan broj dana u Fondaciji koji su mi bili teški, neispunjeni  ili deprimirajući. Prije svega, volim da radim posao za koji sam odgovorna, a sretna sam što moje znanje i iskustvo koristi mlađim kolegama  prilikom obavljanja njihovih obaveza. Odgovornost za finansije i administraciju jedne ovakve Fondacije je sve, osim, stereotipnog svakodnevnog evidentiranja poslovnih promjena.''-kazala je Vera.