03.07.18

Upriličeno potpisivanje Ugovora za aplikante iz Tuzle i Kalesije koji su dobili finansijsku podršku iz Fonda za mlade

 
Potpisivanje Ugovora za podržane inicijative Fonda za mlade upriličeno je 02..jula 2018.godine u Tuzli i Kalesiji za aplikante čije inicijative će biti realizovane na području ovih općina. Na području Grada Tuzla podržano je ukupno sedam inicijativa mladih, dok će u Kalesiji zaživjeti četiri nova projekta. U nastavku pogledajte kakve ideje mladih su osvojile naše članove Odbora Omladinskih banaka.
 
TUZLA
 
NG Mladih Puž – Tuzla  -  „Put u život – šta nakon izlaska“
 
Osnovni cilj projekta je pružiti mladima koji izlaze iz sistema alternativne skrbi podršku i osnaživanje u procesu resocijalizacije u svoju lokalnu zajednicu. U projekat će biti uključeno 20 korisnika kroz aktivnost kluba podrške te još minimalno 30 korisnika kroz online platformu E-saputnik. Očekivani rezultati projekta su veća razina informacija o mogućnostima nakon izlaska iz sistema socijalne zaštite, podrška prilikom prijave na biro za zapošljavanje, centar za socijalni rad te uopćeno veća podrška u stanovanju, obrazovanju, zapošljavanju i interpersonalnim vještinama. 
 
Udruženje Klub Američkog Fudbala Tuzla Saltminers  - „Kamp američkog fudbala KAF Tuzla Saltminers 2018“
 
Kamp američkog fudbala će predstavljati prvi događaj ove vrste na području grada Tuzle i Tuzlanskog kantona. Sastojat će se od 12 treninga, u periodu od 3 sedmice prilikom kojih će igrači i treneri iz dva domaća kluba -KAF Tuzla Saltminers i KAF Sarajevo Spartans te igrači i treneri iz susjednih zemalja (Srbija, Hrvatska, Slovenija) na toretski i praktičan način upoznavati učesnike kampa sa osnovama američkog fudbala. Kamp će se završiti turnirom/ revijalnom utakmicom između učesnika kampa.
 
 Udruženje „Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live“ -  „DŽUMBUS DIYYF (do it yourself youth festival)
 
DŽUMBUS DIYYF (do it yourself youth festival) projekat  predstavlja upravo ono što njegov naziv implicira: „mladi ljudi prave kreativni 'džumbus' festival, pun različitih događaja i sadržaja“. 
Stoga će ovo ljeto od kraja juna do početka septembra mjeseca DŽUMBUS DIYYF ekipa organizovati svake sedmice po jedan događaj gdje će učesnici biti uglavnom mlade osobe iz zajednice. Događaji će obuhvatiti različite oblasti od kulture i umjetnosti, sporta i rekreacije do poduzetničkih i kreativnih inicijativa za sve posjetitelje festivala. 
 
NG makeIT - „IT belongs to everyone „
 
Projekat je proizašao od 6 mladih tech entuzijasta koji žele približiti IT polje mladima. Projekat ima za cilj edukovati mlade ovog grada o IT polju, stavljajući posebnu pažnju na aspekt marginalizovanih grupa mladih. Polaznici edukacija će usvojiti znanje o C++ i Arduino programiranju, kao i o mnogim drugim aspektima IT struke. Nakon završetka edukacije pored znanja, učesnici će dobiti diplomu za učešće na edukaciji. 
 
 Omladinski resursni centar Tuzla – „Kampanja za povrat pisane riječi među mlade u Tuzli: Literatura kao UTOPIJA „
 
Projekat je zamišljen kao kampanja za povrat pisane riječi među mladima u Tuzli, pod nazivom "Literatura kao UTOPIJA?" i kao takav je namjenjen mladim osobama 15-30 godina koji su zarobljeni modernim načinom života koji nam je donijela sve veća upotreba interneta i tehnologije u realnom svijetu. Projekat ima za cilj da mlade ljude izvede iz virtualnog svijeta, odvoji od moderne tehnologije te prepusti čarima papira i olovke. Kroz rad sa uspješnim domaćim književnicima imat će priliku da savladaju tehniku izražavanja kroz pisanje, gdje je kreativnost jedan od ciljeva sa idejom da pomogne razvoju talenata mladih.
 
NG Lumen – “Proizvodnja emotivne pismenosti”
 
Projektom “Proizvodnja emotivne pismenosti” grupa želi da istakne važnost o emotivnoj pismenosti kao vještini rukovođenja sopstvenog života i održavanja kvalitetnih i autentičnih odnosa sa okolinom. Kao prvi projekat ovoga tipa, njegova važnost se ogleda u stvaranju početaka nenasilnog aktivizma iz oblasti edukacije o emocijama, potrebama i strategijama kao glavnim faktorima za kvalitetan odnos sa sobom i drugima. Projekat se sastoji iz tri dijela: ulične akcije, kreiranje priručnika “Empatija kao osnova progresa“  i javna diskusija na temu “Emotivna pismenost kao temelj za lični i društveni progres” koja će se sprovesti u Američkom kutku.
 
 Udruženje studenata elektrotehnike Evrope lokalni komitet Tuzla – „ Soft Skills Academy 2018“
 
 Soft Skills Academy Tuzla 2018 je besplatan trodnevni seminar razvoja ličnih i profesionalnih vještina namijenjen studentima Univerziteta u Tuzli sa ciljem da potakne studente na razvoj pomenutih vještina neophodnih za zapošljavanje i uspješnu karijeru, ali i za izazove modernog života, koje im tradicionalan način studiranja ne može obezbijediti. 2016. godine EESTEC LC Tuzla je Soft Skills Academy doveo i u naš grad, a zahvaljujući pozitivnim reakcijama, postignuti uspjeh pokušavaju ponoviti svake godine i pretvoriti ga u tradiciju.

KALESIJA
 

NG Tim mladih Crveni križ Kalesija-Pomoć koja život znači

Ovim projekom obuhvatit će se preko 200 srednjoškolaca  i osnovnoškolaca u Kalesiji, koji će se obučiti osnovnim tehnikama pružanja prve pomoći. Važnost projekta se ogleda u tome što čak 80% učenika srednjih i osnovnih škola ne zna pružiti osnove prve pomoći. Projektni tim će edukovati mlade kako bi u budućnosti bili spremni pružiti prvu pomoć osobama kojima bude potrebna.

NG Art studio Ankata – Dramski studio Ankata Kalesija

 Art studio Ankata kroz svoj dramski studio u lokalnu zajednicu donosi novi i drugačiji način ispoljavanja talenata za djecu i mlade. Projekat ove neformalne grupe će omogućiti da se 30 učesnika, djece uzrasta 7-17 godina, iskuša na
sceni kao glumci, a van scene kao kostimografi, scenografi, kompozitori, organizatori, lideri, audio-video majstori... Kao rezultat projekta, učesnici će imati kreirane dvije predstave na koje će biti pozvani svi stanovnici Opštine Kalesija.

UG Eko zelenih Kalesija  - Ekološko uređenje bunara
Da bi sačuvali kulturnu graditeljsku baštinu mještani Tojšića u suradnji sa projektnim timom odlučili su restaurirati bunar i ekološki ga urediti kako bi ga sačuvali od propadanja za nove generacije. Važnost projekta se ogleda u tome da bunar piše svoju historiju posljednjih stotinu godina i od velike je sentimentalne važnosti za mještane Tojšića. 

UG Libero – Aktivni, mladi i informisani: 

Pod parolom „Aktivni, mladi i informisani“, projektni tim želi da počne pozitivnu priču te edukuje mlade i poveže ih prije svega sa mladim osnovcima iz drugih mjesnih zajednica Opštine Kalesija kako bi mogli da djeluju efikasnije i na većem nivou.
Direktni korisnici projekta biti će 50 učenika završnih razreda u dobi od 14 i 15 godina koji će kroz edukacije usvojiti znanja o korisnim alatima koji nisu predviđeni planom i programom u školi.

Tim Fondacije tuzlanske zajednica čestita dobitnicima sredstava i želi im sreću pri realizaciji projekata!