01.10.18

„Slavimo filantropiju i darivanje za zajednicu“


Danas je Evropski dan fondacija i donatora!  
Na današnji dan, 1. oktobra, Fondacija tuzlanske zajednice želi istaći važnost filantropije i fondacija koje djeluju za opšte dobro društva, pružajući podršku društvenokorisnim projektima u zajednici, promovirajući pozitivne priče o filantropiji i darivanju u zajednici. 

U godini kada proslavlja 15 godina postojanja, Fondacija tuzlanske zajednice je organizovala nekoliko događaja i kampanja koji su promovirali filantropiju i darivanje kao jednu od temeljnih ljudskih vrijednosti.  

Nakon prve i jako uspješne Filantropske večeri sa Mayom Sar u maju 2018., koja je inicirala osnivanje Fonda za Srednju muzičku školu u Tuzli, u junu je otvorena kampanja za prikupljanje sredstava za obnovu dječijeg igrališta u naselju Sjenjak u Tuzli, u saradnji sa „Čeličnim Bosancem“ Mladenom Nedićem.  U septembru je objavljen prvi poziv za stipendiranje iz filantropskog fonda „Prometej“ osnovan od strane uspješnih mladih filantropa iz Tuzle, koji su udružili vlastita sredstva da bi se podržali studenti Univerziteta u Tuzli. Sličan ovome je i filantropski fond „Vitalis“, koji je pri Fondaciji tuzlanske zajednice osnovalo domaće preduzeće iz Tuzle, sa namjerom da se stipendiraju sportski talenti u Tuzli. 

Još jedna uspješna saradnja u promociji korporativne filantropije ostvarena je u okviru kampanje „Budi junak svoje zajednice“, koju Fondacija organizuje već petu godinu, s ciljem pružanja veće podrške mladima u TK, kroz saradnju sa preko 20 preduzeća godišnje. 
  
Ovakvi primjeri pokazuju da su BiH i TK, uvijek imali svoje filantrope, još od Turalibega i Tahire Hanume Tuzlić, do braće Jovanović  i Ismeta Mujezinovića, pa sve do danas. Sve ovo su sjajni primjeri filantropije i čovjekoljublja koji ne smiju ostati sakriveni i zaboravljeni.   Zbog toga, na današnji dan, Fondacija tuzlanske zajednice ističe lokalne filantrope i značaj darivanja zajednici u kojoj živimo.  Povodom toga, pripremila je izložbu o „Filantropima iz tuzlanskog kraja“, koja se može pogledati u periodu od 1.10. 2018. do 8.10.2018. u prostorijama Prirodnjačkog odjeljenja JU Muzej istočne Bosne (Biološka zbirka u Tuzli).   

U posljednjim godinama, Fondacija je proširila krug domaćih donatora, pojedinaca i preduzeća, koji su joj ukazali povjerenje i uložili vlastita sredstva u filantropske fondove za podršku lokalnim projektima. Preko 30 preduzeća, 20 organizacija i 400 pojedinaca je doniralo sredstva u iznosu od preko 100.000 KM tokom 2017. u fondove Fondacije tuzlanske zajednice.  

Svojim sloganom „Darujte zajednici, darovali ste sebi“, Fondacija tuzlanske zajednice poručuje da svaki pojedinac koji želi biti filantrop, može donirati zajednici koju voli putem njenih filantropskih fondova i tako postati članom Kluba filantropa.  Više o ovim fondovima možete pronaći na www.doniraj.ba. 

Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju na broj telefona 035 362 830/831 ili na e-mail fondtz@fondacijatz.org.  

Što je filantropija?
Riječ “filantropija” je pojam grčkog porijekla, a dolazi iz riječi “filein”, što znači ljubiti i riječi “antropos”, što znači čovjek. Pojam filantropija se prevodi  kao čovjekoljublje, ponašanje koje potiče i širi djela pomaganja i ljubavi prema bližnjemu.

Tko je filantrop?
Filantrop (grč. filanthropos) je osoba koja voli ljude i brine se da im bude bolje. To je osoba koja pomaže drugima da razviju svoje sposobnosti u skladu s prirodom kako bi bili sretniji. 

Više o Fondaciji tuzlanske zajednice
U toku 15 godina rada, Fondacija tuzlanske zajednice je mnogo uradila na polju promocije volonterizma, aktivizma i kulture darivanja.  Podržala je preko 1.000 društveno korisnih projekata, u koje je uloženo 3 miliona KM,  a korist od ovih projekata je imalo preko 350.000 korisnika.