07.11.18

Javni poziv za angažman trenera/ica za sprovedbu ˝Treninga za trenere u neformalnom obrazovanju˝
 

Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve zainteresovane i kvalifikovane trenere/ice-pojedince, trenerske parove ili udruženja i institucije koja se bave neformalnim obrazovanjem i koja su kompetentna u traženoj oblasti da dostave svoje ponude za sprovedbu  trodnevnog  ˝Treninga za trenere u neformalnom obrazovanju˝.
 
Trening se sprovodi u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ i trebao bi biti realizovan u decembru mjesecu 2018. godine.
 
Specifični ciljevi treninga:
Cilj treninga za trenere je da obučimo interne trenere za prijenos svojih specifičnih znanja i vještina na druge odrasle polaznike, što uključuje efikasnu pripremu, izvedbu i evaluaciju trening programa usklađenih sa potrebama korisnika sa kojima Fondacija tuzlanske zajednice radi. Trening za trenere bi trebao da obuhvati sljedeće tematske cijeline:
- Planiranje treninga i prezentacijske vještine (razumjevanje specifičnosti učenja odraslih, usvojiti ciklus sistematičnog treninga, određivanje svrhei ciljeva treninga, razvoj prezentacijskih vještina)
- Metodologija rada na treningu (osnovne metode treninga, stilovi učenja, vježba i primjena različitih metoda)
- Trening dizajn (vještine pružanja i primanja informacija, fasicilitacijske vještine, savladati trening dizajn, evaluacija treninga) 
- Mentorstvo kao individualni oblik rada
 
Učesnici:
Učesnici treninga su mladi multiplikatori-voditelji Odbora omladinskih banaka FTZ-a i mentori Mreže aktivnih zajednica (cca 15 osoba).  
 
Trajanje procesa:
Trening će biti realizovan u decembru mjesecu 2018. Tačan termin će biti preciziran naknadno u dogovoru sa izabranim trenerom/ima.
 
Potrebne kvalifikacije: 
- VSS  pedagoškog smjera 
- Minimalnoo 5 godina iskustva u neformalnom obrazovanju i provedbi edukativnih treninga za odrasle (referentna lista)
- Iskustvo u vođenju treninga za trenere (referentna lista)
 
Od trenera/ice se očekuje:
1. Da ponudi program realizacije trodnevnog treninga
2. Da bude kooperativan/a i prilagodi trening u skladu sa zahtjevima i potrebama organizatora.
3. Da koristi interaktivne metode rada sa učesnicima prilagođene starosnoj strukturi od 18 do 60 godina.
 
Ponuda treba da sadrži sljedeće informacije i dokumente:
1. Tehničku ponudu, koja podrazumjeva agendu, metodologiju realizacije treninga, korištenje tehnika i metoda rada sa učesnicima kao i grupisanim aktivnostima i očekivanim rezultatima. 
2. Finansijsku ponudu za angažman 
3. Kontakt detalje
4. CV trenera
 
Gore navedene dokumente treba poslati najkasnije do 18. novembra na elektronsku poštu: fondtz@fondacijatz.org. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na broj 035-362-832 ili na navedeni email.