13.03.19

Započeto novo istraživanje o kvaliteti življenja „Vitalni znaci Tuzlanskog kantona“

Fondacija tuzlanske zajednice, potpisivanjem memoranduma o saradnji sa nizom javnih institucija i nevladinih organizacija u Tuzlanskom kantonu, u februaru i martu 2019., započela je treće po redu  istraživanje o kvaliteti življenja pod nazivom„Vitalni znaci“.

Radi se o licenciranoj metodologiji istraživanja „Vital Signs“ koje je Fondacija  tuzlanske zajednice preuzela od  kanadskih fondacije za razvoj lokalnih zajednica.  Vitalni znaci se provode od strane sličnih „community“ fondacija širom svijeta, ne samo u  Kanadi, nego i u Brazilu, Mađarskoj, Velikoj Britaniji i drugim zemljama.

Ova jedinstvena metodologija istraživanja omogućava periodično ispitivanje opšte vitalnosti zajednice, kroz praćenje stanja u lokalnim zajednicama, potreba i prilika za djelovanje u različitim oblastima života.  Dobiveni podaci o kvaliteti življenja u Tuzlanskom kantonu će koristiti Fondaciji tuzlanske zajednice i drugim zainteresovanim subjektima da lakše planiraju programe i  usmjere svoja sredstva tamo gdje su ona  najpotrebnija.

Po prvi puta, istraživanjem će biti obuhvaćen cijeli Tuzlanski kanton i to za period od 2015. do 2018. godine. Uporedni podaci tokom ovog perioda od četiri godine, pokazat će društvena kretanja i trendove u odabranim oblastima istraživanja, kao što su demografija, zdravlje, stanovanje, zapošljavanje, obrazovanje, kultura i drugo.

Za razliku od prethodna dva, ovaj put će odabrane oblasti istraživanja će se proosmatrati kroz prizmu 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja usvojenih od strane UN-a, koji obavezuju cijelu međunarodnu zajednicu, države članice i generalno sve građane, da lokalni razvoj usmjere na stvaranje drugačije i bolje budućnosti za sve ljude na Zemlji.

Relevantne i provjerene podatke, Fondacija će prikupljati od različitih institucija u Tuzlanskom kantonu,  koje se prikupljaju redovno, na godišnjem nivou.  Osim toga, Fondacija će samostalno provesti anketiranje građana kako bi dobila potpuniju sliku o stanju u zajednicama i ispitala stavove građana o različitim promjenama koje su se desile u proteklom periodu.  Planirano je da Fondacija organizuje i konsultacije sa građanstvom, putem fokus grupa sa mladima, ženama, osobama iznad 65 godina starosti, a sve u cilju otvaranja javne diskusije o aktuelnim pitanjima sa kojima su susreću građani TK.

Na istraživanju je angažirano 17 eksperata iz različitih institucija i organizacija civilnog društva, koje će učestvovati u izboru relevantnih indikatora za svaku oblast istraživanja.  Dodatno  je uspostavljenja  saradnja i sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, koji je obezbjedio učešće stručnih  konsultantica za praćenje metodologije istraživanja,  dr.sc. Meldine Kokorović Jukan, v.d. dekan i dr. sc. Jasmine Okičić, vanredni profesor. Sve prikupljene podatke će ponovno obrađivati Mladen Mijatović, statističar sa kojim je Fondacija sarađivala i u prethodnom istraživanju. 

U projektnom timu, ispred Fondacije tuzlanske zajednice, učestvuju  direktorica  Jasna Jašarević, projekt koordinatorica, Melika Mulaosmanović i asistentica na istraživanju, Andrijana Ćajić.

Rezultati istraživanja biti će objavljeni i javno dostupni krajem godine, a o toku istraživanja, Fondacija tuzlanske zajednice će informisati javnost putem svoje Facebook i web stranice.