10.05.19

Počinje anketiranje građana u sklopu istraživanja "Vitalni znaci"

Fondacija tuzlanske zajednice obavještava građane Tuzlanskog kantona da će u subotu, 11.5.2019. započeti sa anketiranjem građana u okviru istraživanja o kvaliteti življenja „Vitalni znaci TK 2019“.  Anketiranje će sprovesti 20 mladih volontera, učesnika Programa Omladinske banke, na uzorku od 800 do 1000 građana u svim gradovima TK, u periodu od 11.5.-25.5.2019.

Anketa je anonimna i sva domaćinstva su izabrana slučajnim uzorkom.  Sve informacije i odgovori dobiveni od građana će ostati u potpunosti povjerljivi, a analiza podataka će se raditi bez ikakvog povezivanja sa imenom ili adresom ispitanika.  

Podsjećamo javnost, da se radi o istraživanju kojim se prati stanje opšte vitalnosti u lokalnim zajednicama TK, kako bi se utvrdile potrebe i prilike za djelovanje u 10 oblasti života.  Dobiveni podaci će biti predstavljeni javnosti krajem godine, a isti će Fondaciji tuzlanske zajednice i drugim zainteresovanim subjektima koristiti za planiranje programa i usmjeravanje podrške u oblasti i mjesta gdje je to najpotrebnije.

Po prvi puta, istraživanjem će biti obuhvaćen cijeli Tuzlanski kanton i to za period od 2015. do 2018. godine. Uporedni podaci tokom ovog perioda od četiri godine, pokazat će društvena kretanja i trendove u odabranim oblastima istraživanja, kao što su demografija, zdravlje i rekreacija, stanovanje, zapošljavanje, obrazovanje, kultura, pripadnost i vodstvo, siromaštvo, životno okruženje i drugo.

Za razliku od prethodna dva, ovaj put će se odabrane oblasti istraživanja posmatrati kroz prizmu 17 UN Globalnih ciljeva održivog razvoja, koji obavezuju cijelu međunarodnu zajednicu, države članice i globalno sve građane, da lokalni razvoj usmjere na stvaranje drugačije i bolje budućnosti za sve ljude na Zemlji.

Pored sekundarnih podataka, koje će Fondacija prikupljati od različitih institucija u TK, primarni podaci dobiveni putem ove ankete će dati potpuniju sliku o stanju u lokalnim zajednicama TK i uvid u stavove građana o različitim promjenama koje su se desile u njihovim životima u proteklom periodu. 

U istraživanje je uključeno 17 stručnjaka iz različitih oblasti, predstavnika institucija i organizacija civilnog društva, koji su odabrali relevantne indikatore za svaku oblast istraživanja. 

Fondacija tuzlanske zajednice će redovno informisati javnost o daljem toku istraživanja putem svoje Facebook i web stranice www.vitalniznaci.ba i www.fondacijatz.org.  Za dodatne informacije možete kontaktirati Meliku Mulaosmanović, koordinatoricu projekta, na gore navedene telefone.