10.05.19

Rezultati podrške iz Fonda za otvorene škole

Komisije za dodjelu grantova iz Fonda za otvorene škole donijela je odluku o finansijskoj podršci školskim projektima iz Fonda za otvorene škole

Podržani su projekti:

Broj projekta

Aplikant

Naziv projekta

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

01-FOŠ-2019

Grupa roditelja vrtića Poletarac

Zeleni vrtić Poletarac

746,20

746,20

04-FOŠ-2019

NG JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju

Didaktični i praktični

572,34

572,30

03-FOŠ-2019

KMAT-KPS sekcije OŠ Gornja Tuzla

Radno,kreativno i humano

993,70

993,70

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Komisija nije odobrila sufinansiranje za sljedeće projekte:

Br. aplikacije

Aplikant

Projekat

Traženi iznos u KM

05-FOŠ-2019

NG Razvojni tim BM

Šetnja za mir

928,00

02-FOŠ-2019

NG Robotička sekcija OŠ Kreka

Robotička sekcija

927,00

 

Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani obavezni su obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 15.06.2019. godine.

Potpisivanje Ugovora će se održati u srijedu, 15.05. u 15h u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice (sprat 2), na adresi Pozorišna 13, 75000 Tuzla.

 

U nastavku teksta pročitajte koji su projekti dobili podršku:

Zeleni vrtić Poletarac

Neformalna grupa roditelja čija djeca idu u vrtić Poletarac na Slatini su došli na ideju da urede dvorište obdaništa kako bi boravak djece bio koristan za njihov psiho-fizički razvoj. Projekat će se fokusirati na uređenje dvorišta vrtića, farbanje postojeće konstrukcije za koš kojoj nedostaje tabla i obruč čime će se proširiti mogućnost bavljenja sportom djece u vrtiću, farbanje dijelova dvorišta predviđenog za druženje i aktivnosti djece. Drugi segment projekta obuhvatit će sadnju cvijeća, voća i povrća primjerenog za sadnju u postojećim žardinjerama, kao i izradu posebnih kutija za sadnju uz pomoć kojih bi se djeca dodatno edukovala o procesu sadnje, učila odgovornosti i osjećaju za prirodu. Ujedno bi mogli samostalo da vide kako teče proces uzgoja hrane te da uživaju u plodovima. Djeca će zajedno sa osobljem vrtića biti zadužena za sadnju i održavanje vrta.

Didaktični i praktični

Projekat „Didaktični i praktični“ će provoditi uposlenici JU Zavod  u saradnji sa redovnim školama u koje su uključena djeca sa poteškoćama u razvoju sa područja opštine Tuzla i to: OŠ „Kreka“, OŠ „Lipnica“, OŠ „Podrinje“ Mihatovići, OŠ „Bukinje“ i OŠ „Pasci''. U saradnji sa navedenim školama cilj je razmijeniti iskustva i održati 5 radionica na teme:

a) Intelektualni razvoj- Cilj radionice je usjmeren ka edukaciji uposlenika osnovnih škola kako da u potpunosti iskoriste potencijale učenika, koji bi kao rezultat imali optimalniji razvoj vještina i sposobnosti kod učenika.

b) Razvoj  grafomotorike i govora - Radionica je usmjerena prema svim nastavnicima i defektolozima zaposlenim u osnovnim školama i roditeljima djece sa teškoćama u razvoju, pri čemu se fokus stavlja na prenošenje i korištenje pozitivnih iskustava zaposlenika "Zavoda" u radu sa učenicima sa posebnim potrebama.

c) Značaj igre za učenje -Cilj radionice je obučiti uposlenike osnovnih škola i roditelje djece sa teškoćama u razvoju o značaju igre kao važnog faktora u procesu učenja, kako iskoristiti igru kao motiv za učenje.

d) Didaktički materijal i nastavni listići - Cilj radionice je prenijeti pozizivna iskustva uposlenicima osnovne škole o procesu izrade didaktičkog materijala i nastavnih listića, kao i dati upute o izradi istih.

e) Saradnja roditelja i škole - Radionica je namjenjena za roditelje i uposlenike osnovnih škola. Cilj radionice je prenijeti pozitivna iskustva u radu sa roditeljima djece sa posebnim potrebama "Zavoda", kao i istaći značaj saradnje porodice i škole i važnosti uloge roditelja u odgojno-obrazovnom procesu.

Susreti će trajati po dva školska sata. Radionice bi vodili uposlenici Zavoda defektolozi oligofrenolozi, logoped i pedagog škole te bi u skladu sa svojim zvanjem približili način rada sa djecom sa poteškoćama, dati upute za kreiranje i korištenje didaktičkog materijala, te učenje kroz igru. Nakon toga bi se štampao didaktički materijal u preduzeću za osobe s inavliditetom ''INTRAG''- Tuzla. Materijal bi se prezentirao u završnici projekta te distribuirao u pomenute škole.

Radno,kreativno i humano

Radi se o projektu grupe koju sačinjavaju dvije sekcije Osnovne škole Gornja Tuzla: Kreativno poduzetnička sekcija i Klub mladih tehničara. Projekat se zasniva na razvoju tehničkog i kreativnog stvaralaštva, humanosti i volonterizma. Cilj je održivost  sekcija od kojih korist imaju svi učenici, nastavnici i lokalna zajednica. Ta održivost se ogleda u samostalnoj nabavci  materijala za rad i prodaji proizvoda. Roditelji su podržali  deju i rado će učestvovati u kupovini proizvoda. Roditelje i članove lokalne zajednice će održati djeci radionice.Planira se 19 radionica. Na tim radionicama će se djeci demonstrirati izrada i pravljenje određenih predmeta kao što su lampe, dekorativni predmeti, čestitke, nakit, dekupaž, izrada predmeta od kože i skaja, suvenira, simbola Tuzle, izrada nakita od lima i slično.

Cilj je napraviti izložbu proizvoda, predstaviti sekcije i proizvode prodati lokalnoj zajednici i gostima. Prikupljenim novcem će se kupiti paketi za socijalno ugrožene osobe u lokalnoj zajednici, a dio novca će se usmjeriti za kupovinu materijala za ponovnu izradu proizvoda u našim sekcijama.