13.09.19

Javni poziv za podršku start-up poduzetnicama sa područja MZ Kiseljak, Grad Tuzla

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“ kojeg implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) realizuje program podrške start-up poduzetnicama kako bi se povećao stepen zaposlenosti žena na području mjesne zajednice Kiseljak.

S tim u vezi, sve zainteresovane žene iznad 18 godina, koje žive MZ Kiseljak, mogu da se prijave na edukaciju iz poduzetništva kao bi prvenstveno unaprijedile svoje poduzetničke vještine, te eventualno prijavile svoj biznis plan  za moguću podršku start-up poduzetnicama u iznosu do 5000 KM.

Na javni poziv mogu se prijaviti i žene iz drugih mjesnih zajednica na području Grada Tuzla, pod uslovom da svoje biznise žele realizovati na području MZ Kiseljak, tepružiti  mogućnost zapošljavanja žena, posebno Romkinja sa područja ove zajednice.   Ovo se naročito odnosi na poslovne ideje koje mogu doprinijeti oživljavanju mjesne zajednice Kiseljak, kao što su: poslovne ideje koje se naslanjaju na korištenje prirodnih resursa i razvoj turističkih potencijala MZ Kiseljak,  uslužne djelatnosti na području MZ Kiseljak, unaprijeđenje sektora sakupljanja sekundarnih sirovina, povećanje obrazovnih mogućnosti, poljoprivrede i slično.

Dobrodošle su ideje i iz drugih djelatnosti, koje  zahtjevaju manja ulaganja, otvaraju mogućnost samostalnog rada i korištenje lokacije mjesne zajednice Kiseljak.

Prijavom na poziv, zainteresovani kandidati stiču pravo na:

  • dvomjesečnu obuku iz oblasti poduzetništva, u trajanju od 30 sati, koja će se održavati kroz 10 predavanja u periodu septembar - novembar 2019. godine u Društvenom centru Kiseljak. Tokom edukacije učenice će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketingu i ostalim poduzetničkim oblastima. Polaznice će biti osposobljene da naprave poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis. 
  • priliku da apliciraju za finansijsku  podršku za realizaciju vlastite poslovne ideje (do 5000 po poslovnom planu).  Nakon obuke, kandidatkinje će moći svoje poslovne planove dostaviti za razmatranje za finansijsku podršku za realizaciju istih. Fondacija planira podržati najmanje dva poslovna plana, pri čemu zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja kvalitetnih aplikacija podrži manje projekata u ovom  projektom ciklusu ili da u skladu sa potrebama i mogućnostima korisnica prilagodi kriterije za podršku različitim oblicima prihodovnih poslovnih aktivnosti korisnica (kao što su udruženo poslovanje, zadrugarske djelatnosti i slično).    
  • mentorsku podršku; FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, osigurati i stručnu mentorsku podršku svim polaznicama obuke u izradi biznis plana, a kandidatkinje koje dobiju finansijsku podršku će imati na raspolaganju i mentorsku podršku u prvim mjesecim pokretanja preduzeća, kao i podršku u promociji svog biznisa.

Vremenski okvir

Edukacija će biti organizovana u periodu od septembra do novembra 2019. godine. Odabrane kandidatkinje će biti blagovremeno obavještene o tačnom rasporedu edukacija. Prijem finaliziranih poslovnih planova će se realizirati novembru/decembru 2019. godine, a dodjela sredstava za najbolje poslovne planove i potpisivanje ugovora sa dobitnicama će se realizirati u decembru 2019. godine ili januaru 2020. godine.  

Prijave i kontakt

Sve zainteresovane žene iznad 18 godina trebaju iskazati interes dostavljanjem popunjenog obrasca prijave na mail adresu albina@fondacijatz.org najkasnije do 30. septembra 2019.godine. Prijave je moguće dostaviti ili popuniti lično u Društvenom centru Kiseljak svaki radni dan od 09:00 – 12:00h. Dodatne informacije na broj 035  382 325. Kontakt osoba je Albina Beganović.  

Preuzmite prijavni obrazac OVDJE

Informativni sastanak za sve zainteresovane osobe će biti održan 19.09.2019. u 13.00 sati  u prostorijama Društvenog centra Kiseljak.