21.10.19

Poziv za angažman saradnika/ce

Fondacija tuzlanske zajednice objavljuje poziv za angažman spoljnog saradnika/ce na projektu: „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“.

Mjesto rada: Društveni centar Kiseljak 
Period angažmana: novembar 2019.–  decembar 2019. godine 

Opis angažmana: Stručni saradnik će biti odgovoran za realizaciju aktivnosti u okviru biblioteke igračaka u Društvenom centru Kiseljak (15 sati sedmično), a što podrazumijeva:

 • Organizaciju 9 termina za igranje za djecu uzrasta od 0 do 6 godina
 • Organizaciju 9 termina za igranje za djecu uzrasta od 6 do 10 godina
 • Pripremu i organizaciju 1 radionice/savjetovanja za roditelje o važnosti igre za dječiji razvoj
 • Pripremu prostora pedagoške radionice u Društvenom centru Kiseljak za realizaciju igre u skladu sa planom
 • Izrada izvještaja o realizovanim aktivnostima i postignutim rezultatima.

Stručni saradnik je obavezan sve gore navedene aktivnosti realizovati uz obaveznu saradnju sa projektnim timom i drugim korisnicima Društvenog centra Kiseljak, redovnu komunikaciju sa roditeljima i koordinatoricom  programa. 

O biblioteci igračaka

Biblioteka igračaka je resurs za porodice sa malom djecom i predstavlja prostor na kojem djeca i njihovi roditelji mogu doći koristiti igračke i knjige. To je mjesto na kojem roditelji mogu dobiti podršku u svojoj roditeljskoj ulozi.  Igra je najvažnije sredstvo učenja za djecu, a igranje  pomaže djeci svih uzrasta da grade odnose, budu kreativni, razvijaju riječnik, rješavaju probleme, te razvijaju motoriku. Igra pomaže djeci da na razigran način usvajaju vještine koje im mogu korisiti u daljem školovanju.

Potrebne kompetencije: 

 •  VSS ili student III i IV godine studija društvenog usmjerenja, pri čemu se prednost daje smjerovima pedagogija psihologija, razredna nastava, socijalni rad ili usmjerenja na edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu
 • Razmijevanje važnosti igre u razvoju djeteta
 • Afinitet za rad sa djecom predškolskog uzrasta i djecom nižih razreda osnovne škole
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Izražena komunikativnosti i opšta pismenost, 
 • Spremnost na usvajanje novih znanja i vještina 
 • Znanje i razumijevanje kulturnih razlika 

Svi zainteresirani kandidati/tkinje trebaju dostaviti:

 •  Motivaciono pismo
 •  CV/biografiju

Prijave slati mailom na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 5.11.2019. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju do 10. novembra 2019. godine. Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati nas na broj telefona 035 382 325 ili na gore navedeni e-mail.

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu izabrani za intervju.