14.11.19

Rezultati podrške iz Fonda za otvorene škole

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa svojim strateškim partnerima UG Agora centar i MU Interaktivne otvorene škole, promovira otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje kao sastavne procese sveobuhvatnog razvoja zajednice. One otvorene škole i otvoreni centriu Tuzli, koje/i razumiju filozofiju otvorenog obrazovanja i zalažu se za uključivanje zajednice u obrazovni poroces i cjeloživotno učenje, mogu kandidovati svoje projekte za sufinansiranje iz Fonda za otvorene škole. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za otvorene škole 05.02.2019. donijela je odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama. Komisija je razmatrala 7 aplikacija pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama od 18.09. do 27.10.2019. te je odobrila dodjelu sredstva za 4 projekta i to:

Aplikant

Tip org.

Naziv projekta

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Neformalna grupa Vijeće saobraćajaca

NG

Roditelji 18-

530,00

530,00

Neformalna grupa English Club i Vijeće roditelja JU OŠ Tušanj

NG

Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara

1957,40

1.609,20

Neformalna grupa Razvojni tim Osnovne škole ''Lipnica''

NG

Očuvanje lokalnih tradicija i kulture različitosti – zaboravljene igre naše Lipnice i zdrav način života

500,00

500,00

Neformalna grupa roditelja i nastavnika Centra

NG

Šijemo i stvaramo zajedno

950,00

950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Ukupno odobreno:  3.589,20

Komisija je jedan projektni prijedlog uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantu, JU OŠ Kreka ukoliko narativno i finansijski opravda projekat iz 2013.te godine te izvrši povrat neutrošenih sredstava.  U slučaju da ne ispune navedeni uslov, projekat neće biti podržan, a sredstva će biti vraćena u Fond.

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Uslovno odobreni iznos/KM

J.U.O.Š. Kreka

JU

Roditelji za 21. stoljeće

2.000,00

2.000,00

 

Komisija nije odobrila podršku za 2 projekta:

Aplikant

Tip org.

Projekat

Traženi iznos u KM

JU OŠ Pazar

JU

Školska oaza-okruženje koje podstiče učenje

430,20

NG Razvojni tim škole Breške

NG

Timski rad omogućava posao iz snova

997,80

 

Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice.

Više o podržanim projektima:

Roditelji 18-

Vijeće saobraćajaca želi informisati i edukcirati učenike prvih razreda pet srednjih škola sa područja Grada Tuzla o očuvanju reproduktivnog zdravlja, oblicima kontracepcije, upotrebom kontraceprivnih sredstava ali i posebno o posljedicama spolnih odnosa bez adekvatne zaštite. Takođe žele učenike upoznati sa problemom maloljetničke trudnoće koja svake godine dovodi do barem jednog napuštanja obrazovanja. Sredstva od projekta će iskoristiti za nabavku potrebnog materijala za radionice.

Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara

English Club i Vijeće roditelja JU OŠ Tušanj žele otvoriti školu prema zajednice i organizovati časove engleskog jezika za roditelje učenika škole kako bi roditelji nadogradili svoja znanja engleskog jezika i tako mogli pomoći svojoj djeci sa domaćim zadaćama. Časove će realizovati nastavnici i učenici škole, članovi i voditelji sekcije English Club. Međutim, problem predstavlja nedostatak prostora u školi. Zbog toga planiraju obnoviti prostoriju stare arhive i pretvoriti je u funkcionalni i upotrebljiv kabinet za izvođenje interaktivne nastave engleskog jezika za koji je već nabavljena oprema uz veliki angažman Vijeća roditelja.

Očuvanje lokalnih tradicija i kulture različitosti – zaboravljene igre naše Lipnice i zdrav način života

Razvojni tim Osnovne škole ''Lipnica'' želi potaknuti učenike na fizičku aktivnost, druženje sa odraslima, roditeljima, bakama -nenama i djedovima, na zabavan i zanimljiv način. Planiraju radionice za učenike i odrasle na kojima bi se igrale gotovo zaboravljene stare igre. Stariji će na radionicama pričati mladima koje su to igre koje su oni igrali u mladim danima. Na osnovu tih sjećanja Razvojni tim će osmisliti igre za učenike. Sredstva iz projekta iskoristit će za potreban materijal za radionice te postavljanje dvije klupe za sjedenje.

Šijemo i stvaramo zajedno

Neformalna grupa roditelja i nastavnika Centra za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaiciju slušanja i govora Tuzla žele organizirati radionice šivenja i krojenja za roditelje djece koja posjećuju centar. Budući da roditelji čekaju djecu u dokolici i prepričavanju svakodnevnih briga i problema, pružila se prilika za ovakvu vrstu radionica koje bi roditeljima olakšale svakodnevnicu. Nakon obuke roditelji bi izrađivali mnoge predmete i didaktički materijal za korisnike centra. U radionice bi se uključili i učenici završnih razreda Centra. Finalna manifestacija projekta bit će modna revija koju će realizirati uz partnersku suradnju Mješovite srednje škole Tuzla.

Roditelji za 21. stoljeće – USLOVNO PODRŽAN

Zaposlenici J.U.O.Š. Kreka žele unaprijediti roditeljske vještine kod roditelja učenika škole. Planiraju jačati roditeljske kompetencije u temama koje su identificirane od strane Vijeća roditelja kao bitne za rad u školskoj 2019/20 godini. Dodatno, žele graditi roditeljsku zajednicu kroz susrete koji će biti fokusirani na povezivanje i razmjenu iskustva, informacija koje se tiču i drugih sfera života porodice. Planiraju konferenciju, radionice i izlet za roditelje, a planirana sredstva će iskoristiti za materijal i troškove aktivnosti te nabavku klima uređaja za školski amfiteatar.