30.12.19

Poziv za mlade za učešće na treningu na temu Forum teatar „Romano Đoker“  

Fondacija tuzlanske zajednice i Udruženje „Klub mladih Roma“ pozivaju mlade sa područja mjesne zajednice Kiseljak da se prijave za učešće na treningu na temu  Forum teatar „Romano Đoker“, koji ima za cilj  osnaživanje mladih i jačanje vještina za pokretanje društvenog dijaloga u mjesnoj zajednici Kiseljak.

Na poziv se mogu prijaviti  svi zainteresovani mladi  od 14 do 25 godina, koji žive na području mjesne zajednice Kiseljak, a koji žele ovladati tehnikama forum teatra i učestvovati u kreiranju boljeg okruženja za mlade.

Učešćem u treningu mladi će dobiti priliku za upoznavanje sa osnovama kreiranja i organizacije predstava i razmjene mišljenja kroz definisanje osnovnih problema sa kojima se suočavaju. Trening je  prilika za mlade koji su zainteresovani za procese kreiranja likova, izgradnje priče na pozorišnim daskama,  kao i za mlade koji žele podijeliti probleme sa svojim vršnjacima. Trening je pogodan za sve mlade, kako one sa iskustvom, tako i za one koji nisu imali iskustva sa teatrom.

Nakon formiranja grupe, učesnici će biti uključeni u desetodnevnu edukaciju i praktični trening koji će bit  realizovan u vidu cjelodnevnih sedmičnih radionica  u periodu od januara do juna 2020. godine.

Tokom treninga učesnici će kreirati predstavu, koja će biti premijerno izvedena u  Društvenom centru Kiseljak.

Forum teatar je jedna od tehnika Teatra potlačenih koji predstavlja sistem pozorišnih radionica i interaktivnih predstava koji omogućava ljudima da djelujući na sceni postanu aktivni kreatori vlastitih života.

Prijave je moguće izvršiti u Društvenom centru Kiseljak, svaki radni dan od 08:00 do 16:00h, telefon broj 035 382 325 ili direktno u Udruženju „Klub mladih Roma“  (Omladnskih brigada), na broj telefona 060/356-8903 ili mail klub_mladihroma@yahoo.com.

Rok za prijave je do 15.01.2020.godine.

Prva radionica bit će održana u januaru 2020 godine., u prostorijama Društvenog centra Kiseljak.