04.03.20

Aida Duraković: Naša zajednica nas oblikuje i to smo što su ljudi oko nas

Fond za stipendiranje “Prometej” je osnovan u augustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva. Mladi u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa velikim izazovima u periodu studiranja. Troškovi za knjige, smještaj i hranu mogu biti jako velike, a sredstva koja dobiju od roditelja ili koja mogu zaraditi od povremenih sezonskih poslova su skromna i često nedovoljna. Zbog toga Fond Prometej svake godine dodijeljuje stipendije studentima koji su se istakli u svom akademskom radu i društvenom aktivizmu.

Razgovarali smo sa Aidom Duraković, stipendisticom Fonda Prometej u akademskoj 2019/2020 godini. Aida studira na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Univerziteta u Tuzli. Dugogodišnja je aktivistica u borbi za ženska prava, jednakost spolova, građanske slobode i antifašizam. Predsjednica je  Udruženja “Svijet bez etikete” gdje sa stručnim saradnicama pruža online psihološko savjetovanje i pomoć, te radi na podizanju svijesti o važnosti mentalnog zdravlja.

Za sebe kaže da je ambiciozna osoba i da se želi ostvariti u svijetu nauke

Smatram da sam jako ambiciozna osoba, nikada nisam željela da imam mnogo novca niti sam odgajana tako da me novac jedini pokreće ali je istina da želim da imam jaku karijeru u naučnim poljima u kojima se pronalazim kao osoba i kao sve što ja predstavljam. Aida još dodaje da voli svoju državu i sa dobrim prilikama bi ovdje ostala i rado ostvarila svoje snove tamo gdje je odrasla.

Društveni angažman za Aidu daleko je više od samog pomaganja zajednici:

Društveni angažman za mene znači jednu veliku dozu nesebičnosti, ljudskosti, morala, najprije odgovornosti koju držimo za društvo u kojem se razvijamo i živimo, ali svakako i ljubavi i dobrote jer bez toga ne možemo da funkcionišemo niti kao individue, a niti kao dio jedne zajednice. 

Zanimalo nas je kako Aida gleda na društveni angažman i borbu za bolje društvo:

Naša zajednica nas oblikuje, i to smo što su ljudi oko nas. Borba je odgovornost svih nas pogotovo onda kada se osjećamo loše i zaista trebamo da mijenjamo nešto po pitanju toga. Ali da mijenjamo društvo uvijek trebamo prvo da promijenimo sebe jer naši stavovi su ono što možemo da dijelimo sa drugima oko nas, načini razmišljanja i uvjerenja, oblikujemo sami sebe da bismo oblikovali druge, čak i onda kada nam ta borba nema mnogo smisla, jako je bitna i smatram da vrijedi i mnogo više od onoga što mi ponekad percepiramo.

Antifašizam kao temelj suvremene civilizacije, za Aidu je borba protiv isključivosti:

Antifašizam jeste borba protiv isključenja svih onih koji/e su drugačiji/e. Nastao je kao pokret protiv nacizma i fašizma nekih davnih 1930-ih godina, ali i danas ga praktikujemo kao jedan snažan otpor protiv svih društvenih nejednakosti, segregacije, kršenja ljudskih prava ili bilo kojeg oblika nasilja prema ljudima. Zalažemo se za jedno demokratsko društvo, u kojem, za razliku od nacizma ili fašizma mi ne stavljamo jednu naciju, rasu ili vjeru iznad drugih, nego kreiramo jednu  veliku zajednicu u kojoj smo svi ljudi, prije svega. Svi smo jednaki i imamo ista prava, sva djeca trebaju da se školuju u inkluzivnom obrazovnom sistemu, svi pripadnici i pripadnice LGBTIQ zajednice trebaju da imaju svoju slobodu, društvo u kojem su žene plaćene isto kao i muškarci, ne trpe nikakav oblik nasilja, te je država zakonski uredila da se svo nasilje kažnjava kaznom zatvora ili korisnim društvenim radom.

Kaže da u budućnosti bi voljela da nakon fakulteta upiše edukaciju za Geštalt psihoterapiju i otvori svoju privatnu ordinaciju te radi  kao psihoterapeutkinja. Ističe da nikada ne bi prestala sa aktivizmom tako da je to jedna crta nje koju u svakom slučaju vidi sa svim godinama koje dolaze, samo što vremenom će moći da radi veće i ozbiljnije stvari od ovih trenutno.

Fond Prometej smatra kao jednu incijativu koja joj pruža mnogo više od stipendije i da joj je jako bitan takav vid podrške:

Kroz različite akcije koje možemo da pokrenemo kroz fond mislim da veliki broj ljudi može i treba znati da „na mladima svijet ostaje“ i to je svakako cilj kojim se Prometej vodi. Ulažemo u našu kolektivnu budućnost tako što značajne i iskrene ljudske vrijednosti investiramo u osobe na čijim će snagama sutra da se država vodi u bolju i sretniju budućnost koja nam je svima potrebna.

Mladima koji planiraju napustiti Bosnu i Hercegovinu poručuje da:

Svatko od nas kreira svoju sreću, i gdje god ona bila bitno je da je iskrena i pošteno izgrađena. Naravno da bih zaista voljela da svoju državu u kojoj sam se rodila i odrastala vidim prepunu pametnih i slobodnih mladih ljudi koji prave pozitivne promjene, ali i za one koji smatraju da to ne mogu postići ovdje, samo nebo je granica. Budućnost Bosne i Hercegovine leži upravo na nama, mladim ljudima, i ja za sebe kao i za sve ostale svoje prijatelje i prijateljice želim da upravo mi mijenjamo društvo, politiku, zakone i mogućnosti kako više niko od nas ne bi imao potrebu svoju sreću graditi van naših granica.