30.04.20

Akcija pomoći za praćenje nastave učenicima OŠ "Kiseljak"

U okviru kampanje  “Solidarnošću protiv korona virusa“ kako bi doprinijela smanjivanju posljedica pandemije  korona virusa, Fondacija tuzlanske zajednice je nabavila i ustupila 30 tableta za romske porodice sa područja MZ Kiseljak.

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je 68 djece iz 30 porodica, koja usljed slabog imovinskog stanja nisu imala tehničke uslove da prate online nastavu, čime je povećan rizik od ranijeg napuštanja obrazovanja. 

Emina Muminović, direktorica OŠ “Kiseljak” je podjelila sa nama lijepe utiske i zahvalnost na akciji pružene pomoći učenicima: “Osnovna škola "Kiseljak" kao i druge škole, ima nastavu na daljinu koja se prati putem interneta i televizijskog programa. On-line nastava je trenutno jedini mogući način podučavanja. Svima nama ,učenicima i nastavnicima,ovo je veliki izazov i pozitivno iskustvo. On-line nastava ima svoje prednosti i nedostatke. Prednosti maksimalno koristimo, a nedostatke i teškoće pokušavamo otkloniti. Velika teškoća sa kojom su se naši učenici susreli u on-line nastavi bio je nedostatak tehničkih uređaja i interneta kod velikog broja učenika. Kroz saradnju škole, Fondacije tuzlanske zajednice i BH Telekoma, danas su te teškoće otklonjene.Tableti i priključak na internet omogućiti će učenicima da pored učenja i izvršavanja radnih obaveza, budu on-line povezani sa svojim vršnjacima, što je u ovom vremenu izolacije veoma važno.”

Nabavljeni tableti stavljeni su kao resurs biblioteke u Društvenom centru Kiseljak, kako bi i nakon prestanka ove potrebe mogli biti dalje korišteni u svrhu poboljšanja kvaliteta obrazovanja.

Potreba za ovakvom inicijativom prepoznata je kroz kontinuirani rad na razvijanju modela Pedagoške radionice u MZ Kiseljak, kojeg Fondacija tuzlanske zajednice provodi kroz partnersku saradnju sa Ministarstvom obrazovanja i nauke TK, a u partnerstvu sa Međunarodnim udruženjem „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla, JU OŠ Kiseljak,  JU Centar za socijalni rad Tuzla, UG Bolja budućnost, UG EURO ROM i Evanđeoska crkvom. Projekat je finansijski podržan od strane Freudenberg fondacije i Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, SR Njemačke.