27.05.20

Anketa o stanju  u kojem se nalaze organizacije civilnog društva u vrijeme pandemije

Svjesni činjenice o stanju u kojem su se našle organizacije civilnog društva u Tuzlanskom kantonu tokom pandemije, Fondacija tuzlanske zajednice je sprovela on-line istraživanje.

U anketi je učestvovalo 49 organizacija, što ovo istraživanje čini relevantnim za statističku procjenu.

Kroz sprovedenu anketu željeli smo saznati kako su se organizovale u novonastaloj situaciji, koje su važne društveno korisne aktivnosti morali obustaviti, kako su pokrili redovne organizacijske troškove, zakup prostora, komunalije, telefonske troškove; da li su imale poteškoća da zadrže svoje uposlenike i/ili volontere i da im isplate plaće, doprinose ili volonterske naknade? Da li imaju poteškoća sa nastavkom saradnje sa donatorima i kako će nastaviti rad nakon ukidanja vanrednog stanja? Sve su ovo pitanja koja brinu civilni sektor, samo što o tome niko u našoj državi ne govori. 

Ovim putem se želimo I zahvaliti svim predstavnicima nevladinih organizacija što su popunili anketu kako bismo uspješno obavili istraživanje i u javnosti podijelili prikupljene informacije o trenutnom stanju civilnog sektora u TK. 

Šira društvena zajednica treba biti svjesna da se i civilni sektor u vrijeme krize nalazi u teškoj situaciji, ali i da je veoma aktivan u vrijeme krize, jer i pored nedostatka donatorskih sredstava uspijeva svojim volonterskim radom pomoći najugroženijim i najranjivijim članovima našeg društva.

Kako bi se održao rad udruženja i fondacija potrebno je da vlasti, poslovni sektor i šira društvena zajednica pokažu razumjevanje i solidarnost prema ovom sektoru tako što će podržati njihove zahtjeve da budu ravnopravan učesnik programa za saniranja posljedica od pandemije COVID-19. 

Prema rezultatima ankete, mnogim udruženjima i fondacijama su ugroženi izvori finanansiranja, pa su se neke društveno korisne aktivnosti morale obustaviti ili odgoditi. Ipak, njihovi volonteri su, u vrijeme pandemije, bili aktivni, pružajući pomoć najosjetljivim grupama građana u našim lokalnim zajednicama.  

Ostale rezultate možete pogledati na slijedećem linku: https://create.piktochart.com/output/46607061-anketa-sa-ocd-tokom-pandemije-covid-19