Minela Buljubašić svoj angažman u Fondaciji tuzlanske zajednice započinje 2018. godine kao član Odbora omladinske banke Tuzla. Znanje i iskustvo koje je stekla jednogodišnjim mandatom joj pomaže da već naredne 2019. godine postane asistent na programu za mlade kao koordinator Omladinske banke Srebrenik.

Pored toga, Minela je i redovna studentica treće godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Srednju ekonomsku školu je završila zvanjem učenika generacije uz brojna priznanja. Hobi joj je folklor kojim se bavi već skoro deset godina, a danas obnaša i funkciju sekretara i rukovodioca prvog ansambla u Kulturno umjetničkom društvu „Mladi rudar“.

Tvrdi da je Omladinska banka postala dio njenog života i da su mladi Tuzlanskog kantona sretni što imaju mogućnost iskoristiti sve prilike koje nudi Fondacija tuzlanske zajednice.