preloader__image

Od osnivanja 2004. godine u radu odbora Omladinske banke učestvovalo je više od hiljadu mladih, a podršku kroz više od 500 projekata dobilo je pet hiljada mladih osoba

 

Gotovo dvadeset godina projekat Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice jedan je od glavnih pokretača promjena koje mladi iniciraju s ciljem stvaranja budućnosti koju će i sami željeti dočekati u Bosni i Hercegovini. Kako bi osigurala generisanje svježih ideja, ali i dala priliku što većem broju mladih da budu uključeni u procese donošenja odluka, Fondacija svake godine bira nove asistente na projektu Omladinske banke, ali i stotinjak novih članova u pet odbora koliko ih ima na području Tuzlanskog kantona. 

Jedna od novih asistentica u ovoj godini je i Nataša Josipović, studentica Medicinskog fakulteta u Tuzli, koja smatra da mladima samo trebaju dobre prilike da pokažu koliko mogu biti korisni za budućnost Bosne i Hercegovine. Vjerujući u princip "mladi za mlade", na kojem Omladinska banka zasniva svoje djelovanje, Nataša želi da mladima pruži priliku da se odvaže i provode projekte koji će oblikovati zajednice za sve mlade ljude. 

- Vjerujem da društvo ima pogrešan pristup prema mladima, jer mladima se ne dozvoljava da učestvuju u procesima donošenja odluka, iako su oni nepresušan izvor ideja. Ako bismo mogli te ideje provesti, zajedno bismo kreirali svoje okruženje onako kako je najbolje za nas, za druge, ali i za mlade koji dolaze. Moramo mladima pokazati da se njihove ideje cijene i da im je dozvoljeno odlučivati o nekim stvarima. Vjerujem da upravo to radi Omladinska banka, kazala je ova volonterka. 

Od osnivanja 2004. godine u radu odbora Omladinske banke učestvovalo je od 1.000 mladih, koji su direktno bili uključeni u odlučivanje o dodjeli novčane podrške za udruženja i grupe mladih kroz Fond za mlade. Podršku Omladinske banke do danas je dobilo više od 5.000 mladih koji su realizovali više od 500 projekata. O novim projektima ove godine će odlučivati i novi asistenti Elma Gazetić, Ajla Smajić, Ajla Kunosić i Vedad Atlić, koji će biti odgovorni za vođenje pet odbora Omladinske banke u pet regija Tuzlanskog kantona. 

 

Koliko je u fokusu Omladinske banke prepoznavanje i podrška dobrih ideja mladih, toliko se pažnje posvećuje i ličnoj izgradnji budućih mladih lidera. Gotovo dvadesetogodišnja praksa je pokazala da mladi koji završe mandate u Omladinskoj banci ostaju motivirani da se angažuju u svojim zajednicama kroz postojeće organizacije ili osnivanjem novih omladinskih udruženja, ostavljajući trag na društvu u kojem žive. 

Elma Gazetić je već drugu godinu asistentica na projektu Omladinske banke, a iskustva koja je stekla u radu sa vršnjacima kvalitativno su promijenila njen život i otvorila joj vrata u svijet prilika za mlade koji nije znala da postoji.  

- Bila sam tiha i povučena, nisam ni znala imam li potencijala ili ne, ali kroz rad u Fondaciji i Omladinskoj banci ta djevojčica je postala osnažena mlada žena koja zna šta želi, koja prepoznaje prilike i koja zna da mora uložiti trud da ih iskoristi. Uz OB sam razvila svoje komunikacijske i prezentacijske vještine, osnažila i izgradila sebe u segmentima u kojima sam smatrala da je gotovo nemoguće, kazala je ova asistentica. 

Kao ključni instrument razvoja i promocije participativnog učešća mladih u odlučivanju, Omladinska banka Fondacije tuzlanske zajednice na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za koje služe dobrobiti zajednice. U okviru ovog programa Fondacija stvara mrežu mladih koji su aktivni u svojim zajednicama, koji mijenjaju okruženje i prilagođavaju ga vremenu u kojem mladi imaju šansu biti nova pokretačka snaga razvoja. 

Kroz projekat, a u saradnji sa općinama i gradovima sa kojima Fondacija ima potpisane sporazume o saradnji, cilj je ujedno i stvaranje okruženja za djelovanje mladih kroz ispunjavanje odredbi Zakona o mladima, odnosno osiguravanju prostora za mlade, imenovanju službenika za mlade i slično. 

Projekat Omladinske banke provodi se kroz projekat "Jačanje civilnog sektora i demokratske kulture u Tuzlanskom kantonu" kojeg finansijski podržava Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke (BMZ).